Δημοσίευση

[Simultaneous existence of unicameral bone cysts involving the femur and ischium].

Τίτλος[Simultaneous existence of unicameral bone cysts involving the femur and ischium].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsMakris, V., Papavasiliou K. A., Bobos M., Hytiroglou P., Kirkos J. M., & Kapetanos G. A.
JournalActa Orthop Traumatol Turc
Volume43
Issue2
Pagination185-9
Date Published2009 Mar-Apr
ISSN1017-995X
Λέξεις κλειδιάAdult, Biopsy, Bone Cysts, Bone Transplantation, Curettage, Femur, Fracture Fixation, Intramedullary, Humans, Ischium, Male, Treatment Outcome
Abstract

We report a 30-year-old male patient with two unicameral bone cysts (UBC) simultaneously located in the proximal third of the right femur and ipsilateral ischium ramus, respectively. Fine needle biopsies were attempted for both lesions. Biopsy of the femoral lesion under local anesthesia was unsuccessful, so an open biopsy was performed which confirmed the diagnosis of UBC. Biopsy of the ischial lesion was not sufficient for diagnosis. Cytological examination of both specimens showed no other benign or malignant pathology. The femoral lesion was treated with intralesional (due to its large size) excision-curettage, bone grafting, and the introduction of a long gamma locking intramedullary nail to prevent the occurrence of a pathological fracture. The ischial lesion was left untreated and followed conservatively. The patient was free of any symptoms and complications three years postoperatively. This is the first report of an adult patient with UBCs simultaneously located both in a long tubular bone (femur) and a flat bone (ischium ramus).

DOI10.3944/AOTT.2009.185
Alternate JournalActa Orthop Traumatol Turc
PubMed ID19448360

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.