Δημοσίευση

Single stage arteriovenous short saphenous loops in microsurgical reconstruction of the lower extremity.

ΤίτλοςSingle stage arteriovenous short saphenous loops in microsurgical reconstruction of the lower extremity.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsDemiri, E. C., Hatzokos H., Dionyssiou D., Megalopoulos A., Pitoulias G., & Papadimitriou D.
JournalArch Orthop Trauma Surg
Volume129
Issue4
Pagination521-4
Date Published2009 Apr
ISSN1434-3916
Λέξεις κλειδιάAdult, Anastomosis, Surgical, Arteriovenous Shunt, Surgical, Humans, Leg Injuries, Male, Microsurgery, Middle Aged, Reconstructive Surgical Procedures, Saphenous Vein, Surgical Flaps, Tibial Fractures, Young Adult
Abstract

The short saphenous vein can be used "in situ" to create a temporary arteriovenous shunt for lengthening the recipient vessels of the injured limb in microsurgical reconstructions of the lower extremity. We report our results using this single-anastomosis turnover technique in three high-energy trauma patients who presented open tibial fractures associated with vascular injuries. The construction of the arteriovenous fistula provided arterial access and venous drainage to a free latissimus dorsi flap that was transferred to cover the soft tissue defect. In all three cases, this single stage procedure was successful; the flap survived and provided good long term results. The use of the ipsilateral small saphenous vein "in situ" for immediate arteriovenous loop formation may be of great value in complex lower leg reconstructions. It is a reliable adjunctive technique that provides healthy vessels to supply the free flap, permitting stable wound coverage and high rate of limb salvage.

DOI10.1007/s00402-008-0745-0
Alternate JournalArch Orthop Trauma Surg
PubMed ID18839192

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.