Δημοσίευση

Single stage arteriovenous short saphenous loops in microsurgical reconstruction of the lower extremity

ΤίτλοςSingle stage arteriovenous short saphenous loops in microsurgical reconstruction of the lower extremity
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsDemiri, E. C., Hatzokos H., Dionyssiou D., Megalopoulos A., Pitoulias G., & Papadimitriou D.
JournalArchives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Volume1291341410827525658121
Issue427222512
Pagination521 - 524
Date PublishedJan-04-2009
ISSN0936-8051
URLhttp://link.springer.com/10.1007/s00402-008-0745-0http://www.springerlink.com/index/pdf/10.1007/s00402-008-0745-0
DOI10.1007/s00402-008-0745-0
Short TitleArch Orthop Trauma Surg

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.