Δημοσίευση

Sinonasal glomangiopericytoma treated with preoperative embolisation and endoscopic sinus surgery.

ΤίτλοςSinonasal glomangiopericytoma treated with preoperative embolisation and endoscopic sinus surgery.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPsoma, E., Karkos P. D., Dova S., Gavriilidis M., Markou K., Kouskouras C., Haritanti A., & Finitsis S.
JournalEcancermedicalscience
Volume10
Pagination692
Date Published2016
ISSN1754-6605
Abstract

Sinonasal glomangiopericytoma is a benign rare tumour of pericytes that accounts for less than 0.5% of all sinonasal tumours. It is an indolent tumour with a macroscopic appearance of common inflammatory polyps. We report the case of a 55-year-old male who presented with right nasal obstruction. CT and MRI examinations demonstrated a soft-tissue mass that obstructed mainly the right nasal cavity. Biopsy revealed glomangiopericytoma. The tumour was treated with preoperative embolisation followed by complete endoscopic resection. Very few cases have been reported to be treated in this way.

DOI10.3332/ecancer.2016.692
Alternate JournalEcancermedicalscience
PubMed ID27994648
PubMed Central IDPMC5130329

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.