Δημοσίευση

Sleep Disturbances in Children with Rolandic Epilepsy.

ΤίτλοςSleep Disturbances in Children with Rolandic Epilepsy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsGogou, M., Haidopoulou K., Eboriadou M., & Pavlou E.
JournalNeuropediatrics
Volume48
Issue1
Pagination30-35
Date Published2017 Feb
ISSN1439-1899
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Child, Cross-Sectional Studies, Epilepsy, Rolandic, Female, Hemoglobins, Humans, Male, Polysomnography, Sleep Wake Disorders
Abstract

 The aim of this study is to investigate through polysomnography sleep quality in children with rolandic epilepsy and compare sleep variables between these children and healthy controls.  Our study population included 15 children with rolandic epilepsy and 27 healthy children who underwent overnight polysomnography. Parameters about sleep architecture and sleep respiratory events were recorded and analyzed. The level of statistical significance was set at 0.05.  Patients and controls did not differ in basic epidemiological traits. The percentage of sleep stage rapid eye movement was significantly lower in the epilepsy group. Moreover, the mean value of the obstructive apnea index and the obstructive apnea-hypopnea index was significantly higher in children with rolandic epilepsy compared with healthy children. Longest apnea duration and basal Spo during sleep had also the trend to be higher and lower, respectively, in children with epilepsy.  Children with rolandic epilepsy exhibit alterations in sleep architecture, as well as in sleep respiratory patterns. Therefore, sleep quality should be routinely considered in the long-term follow-up of these children.

DOI10.1055/s-0036-1593611
Alternate JournalNeuropediatrics
PubMed ID27780283

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.