Δημοσίευση

Small bowel incarceration associated with posthysterectomy enterocele.

ΤίτλοςSmall bowel incarceration associated with posthysterectomy enterocele.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsRafailidis, S., Ballas K., & Dinas K.
JournalInt Urogynecol J
Volume21
Issue5
Pagination603-5
Date Published2010 May
ISSN1433-3023
Λέξεις κλειδιάAged, Female, Hernia, Humans, Hysterectomy, Intestinal Obstruction, Pelvic Floor
Abstract

Enterocele represents a pelvic floor hernia with the sac most commonly protruding between the rectum and vagina. It may occur with or without prior hysterectomy and is very rarely complicated by small bowel obstruction. We report herein the case of a 70-year-old woman with a posthysterectomy enterocele presented with symptoms of small bowel obstruction and abdominal tenderness. The patient underwent exploratory laparotomy, which revealed small bowel incarceration. To our knowledge, this case represents the first published case of vaginal vault prolapse and enterocele associated with small bowel obstruction and incarceration. The pathogenesis, diagnosis, and treatment are discussed.

DOI10.1007/s00192-009-1025-4
Alternate JournalInt Urogynecol J
PubMed ID19855912

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.