Δημοσίευση

Soft tissue reconstruction of the thumb with the dorsoradial forearm flap

ΤίτλοςSoft tissue reconstruction of the thumb with the dorsoradial forearm flap
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsDemiri, E.. C., Dionyssiou D.. D., Pavlidis L.. C., Papas A.. V., Kostogloudis N.. H., & Lykoudis E.. G.
JournalJournal of Hand Surgery (European Volume)
Volume3838249
Issue4
Pagination412 - 417
Date PublishedNov-05-2014
ISSN1753-1934
URLhttp://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1753193413475749http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1753193413475749http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1753193413475749http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/1753193413475749
DOI10.1177/1753193413475749
Short TitleJ Hand Surg Eur Vol

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.