Δημοσίευση

Splice-site mutations in <i>VEGFC</i> cause loss of function and Nonne-Milroy-like primary lymphedema

ΤίτλοςSplice-site mutations in VEGFC cause loss of function and Nonne-Milroy-like primary lymphedema
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
Authorsé, E.., Lanteigne L-E.., Helaers R.., Giacalone G.., Revencu N.., Dionyssiou D.., Demiri E.., Brouillard P.., & Vikkula M..
JournalClinical Genetics
Volume2612411251726
Issue21367112
Date PublishedMar-03-2019
URLhttp://doi.wiley.com/10.1111/cge.13204http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/cge.13204/fullpdfhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fcge.13204
DOI10.1111/cge.13204
Short TitleClin Genet

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.