Δημοσίευση

Stellate erosion: the dermoscopic Nikolsky sign?

ΤίτλοςStellate erosion: the dermoscopic Nikolsky sign?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsApalla, Z., Lallas A., Sotiriou E., Lazaridou E., Vakirlis E., & Ioannides D.
JournalEur J Dermatol
Volume27
Issue6
Pagination659-660
Date Published2017 12 01
ISSN1952-4013
Λέξεις κλειδιάAcantholysis, Adult, Dermoscopy, Diagnosis, Differential, Female, Humans, Ichthyosis, Pemphigus, Benign Familial, Recurrence
DOI10.1684/ejd.2017.3114
Alternate JournalEur J Dermatol
PubMed ID29160212

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.