Δημοσίευση

Stereoscopic three-dimensional visualization: interest for neuroanatomy teaching in medical school.

ΤίτλοςStereoscopic three-dimensional visualization: interest for neuroanatomy teaching in medical school.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsChytas, D., Piagkou M., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Volume42
Issue11
Pagination1381-1382
Date Published2020 11
ISSN1279-8517
Λέξεις κλειδιάCurriculum, Educational Measurement, Humans, Imaging, Three-Dimensional, Neuroanatomy, Schools, Medical
DOI10.1007/s00276-020-02538-z
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID32719899

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.