Δημοσίευση

Sternal foramina: incidence in Greek population, anatomy and clinical considerations.

ΤίτλοςSternal foramina: incidence in Greek population, anatomy and clinical considerations.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsParaskevas, G., Tzika M., Anastasopoulos N., Kitsoulis P., Sofidis G., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Volume37
Issue7
Pagination845-51
Date Published2015 Sep
ISSN1279-8517
Abstract

PURPOSE: Sternal foramina represent developmental defects in the sternum, which occur due to incomplete fusion of the sternal ossification centers. Sternal foramina have been correlated with several clinical implications and constitute a subject of interest for the forensic practice. The aim of this study is to define their incidence in Greek population.METHODS: The presence of midline foramen was studied in 60 dried, adult sterna derived from the Anatomy Department of Medical School of Aristotle University of Thessaloniki. Measurements were made with a 0.01-mm accuracy caliber and photographic documentation was obtained. Additionally, computed tomography scanning of the sterna was performed.RESULTS: Sternal foramina were found in 11 subjects, resulting in an incidence of 18.3% over the total population. In 27.3% of the subjects with sternal foramen, a single sternal foramen was observed in the body of the sternum, while in 45.5% of the sterna presenting sternal foramina, multiple xiphoidal foramina were noticed. In two specimens, association of xiphoidal foramina with sternal cleft was documented.CONCLUSION: Sternal foramina are variant quite common in the population, with distinct imaging pattern and awareness of their existence is important for the physician.

DOI10.1007/s00276-014-1412-5
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID25552238

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.