Δημοσίευση

Structure, function, and responses to injury

ΤίτλοςStructure, function, and responses to injury
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2018
AuthorsCrawford, J., Hytiroglou P., & Bioulac-Sage P.
Book TitleMacSween's pathology of the liver
ChapterStructure, function, and responses to injury
EditionSeventh edition
PublisherElsevier
CityPhiladelphia, PA
ISBN Number9780702066979

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.