Δημοσίευση

Successful treatment of hypertrophic lichen planus with betamethasone under occlusion and TCA-peelings.

ΤίτλοςSuccessful treatment of hypertrophic lichen planus with betamethasone under occlusion and TCA-peelings.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsTheodosiou, G., Papageorgiou M., Vakirlis E., & Mandekou-Lefaki I.
JournalDermatol Ther
Volume29
Issue5
Pagination338-340
Date Published2016 Sep
ISSN1529-8019
Λέξεις κλειδιάAdministration, Cutaneous, Betamethasone, Chemexfoliation, Combined Modality Therapy, Female, Glucocorticoids, Humans, Hypertrophy, Keratolytic Agents, Lichen Planus, Middle Aged, Occlusive Dressings, Skin, Treatment Outcome, Trichloroacetic Acid
Abstract

Hypertrophic lichen planus (HLP) is a variant of lichen planus characterized by marked epidermal hyperplasia and severe pruritus. We present a case of a female patient with HLP and concomitant primary biliary cirrhosis, which responded to topical therapy with betamethasone under occlusion and TCA-peelings.

DOI10.1111/dth.12372
Alternate JournalDermatol Ther
PubMed ID27357021

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.