Δημοσίευση

Successful treatment of lymph node extramedullary plasmacytoma with bortezomib.

ΤίτλοςSuccessful treatment of lymph node extramedullary plasmacytoma with bortezomib.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsPantelidou, D., Tsatalas C., Margaritis D., Anastasiadis A. G., Kaloutsi V., Argyropoulou P., Prassopoulos P., & Bourikas G.
JournalAnn Hematol
Volume85
Issue3
Pagination188-90
Date Published2006 Mar
ISSN0939-5555
Λέξεις κλειδιάAntineoplastic Agents, Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols, Boronic Acids, Bortezomib, Combined Modality Therapy, Doxorubicin, Etoposide, Humans, Injections, Intravenous, Lymph Nodes, Male, Middle Aged, Peritoneal Neoplasms, Plasmacytoma, Pyrazines, Radiotherapy Dosage, Stem Cell Transplantation, Tomography, X-Ray Computed, Transplantation, Autologous
DOI10.1007/s00277-005-0052-6
Alternate JournalAnn Hematol
PubMed ID16397787

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.