Δημοσίευση

Surgical management of gastrointestinal stromal tumors: a single centre's experience.

ΤίτλοςSurgical management of gastrointestinal stromal tumors: a single centre's experience.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSapalidis, K., Panteli N., Strati T. M., Anastasiadis I., & Kanellos I.
JournalHippokratia
Volume19
Issue1
Pagination73-5
Date Published2015 Jan-Mar
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) represent 85% of all mesenchymal neoplasms that affect the gastrointestinal track. Aim of this study is to report a case series of 18 GISTs treated surgically in a single centre and to discuss the diagnostic and therapeutic issues regarding these tumors.CASE SERIES: A retrospective search of the unit's medical records from 2002 to 2014 was carried out, to collect all cases diagnosed and treated for GISTs. Demographics and clinical features was obtained for all relevant cases.RESULTS: Eighteen cases (18) of GIST were identified. Eleven tumors were located in the stomach, 3 tumors in the duodenum and 4 tumors in the jejunum. The mean age at diagnosis was 62.5 (range 42-81) years, while the male to female ratio was 1.57/1 (11 males/7 females). Patients presented with a variety of symptoms and all underwent surgery. The 5-year-survival rate of these patients was 50%.CONCLUSION: Due to non-specific presentation of GISTs, initial diagnosis of these tumors may be delayed. High clinical suspicion and knowledge of their characteristics are essentials in order to achieve an early diagnosis and lead patients to surgery as soon as possible. Hippokratia 2015, 19 (1): 73-75.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID26435652
PubMed Central IDPMC4574592

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.