Δημοσίευση

The Surgical Management of Parasitic DiseasesThe Role of Surgery in the Management of Echinococcus multilocularis

ΤίτλοςThe Surgical Management of Parasitic DiseasesThe Role of Surgery in the Management of Echinococcus multilocularis
Publication TypeBook
Year of Publication2020
AuthorsParamythiotis, D., & Papadopoulos V. N.
Series EditorTsoulfas, G., Hoballah J. J., Velmahos G. C., & Ho Y-H.
Volume151819114122141839450481716
Number of Pages189 - 197
PublisherSpringer International Publishing
CityCham
ISBN Number978-3-030-47947-3
URLhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-47948-0_12
DOI10.1007/978-3-030-47948-010.1007/978-3-030-47948-0_12

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.