Δημοσίευση

Synovial sarcoma of the heart.

ΤίτλοςSynovial sarcoma of the heart.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsKoletsa, T., Kotoula V., Hytiroglou P., Spanos P., & Papadimitriou C. S.
JournalVirchows Arch
Volume444
Issue5
Pagination477-9
Date Published2004 May
ISSN0945-6317
Λέξεις κλειδιάAdult, Biomarkers, Tumor, Echocardiography, Transesophageal, Heart Neoplasms, Humans, Immunoenzyme Techniques, Male, Neoplasm Proteins, Oncogene Proteins, Fusion, Radiotherapy, Adjuvant, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, RNA, Neoplasm, Sarcoma, Synovial
DOI10.1007/s00428-004-0994-4
Alternate JournalVirchows Arch.
PubMed ID15014989

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.