Δημοσίευση

Synthesis and anti-inflammatory effects of a series of novel 7-hydroxycoumarin derivatives.

ΤίτλοςSynthesis and anti-inflammatory effects of a series of novel 7-hydroxycoumarin derivatives.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsTimonen, J. M., Nieminen R. M., Sareila O., Goulas A., Moilanen L. J., Haukka M., Vainiotalo P., Moilanen E., & Aulaskari P. H.
JournalEur J Med Chem
Volume46
Issue9
Pagination3845-50
Date Published2011 Sep
ISSN1768-3254
Λέξεις κλειδιάAnimals, Anti-Inflammatory Agents, Blotting, Western, Cell Line, Crystallography, X-Ray, Cyclooxygenase 2, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Inflammation, Interleukin-6, Lipopolysaccharides, Mice, Nitric Oxide Synthase Type II, Structure-Activity Relationship, Umbelliferones
Abstract

A number of 7-hydroxycoumarins have been synthesised by Pechmann cyclisation using differently substituted resorcinols employing perchloric acid as the condensing agent. All the compounds have been characterised by analytical and spectroscopic methods. The anti-inflammatory properties were tested with LPS-induced inflammation in J774 macrophages. Expression of iNOS and COX-2 was determined by Western blot, NO by nitrite assay and IL-6 by ELISA analyses. Fifteen of the tested 7-hydroxycoumarins also inhibited IL-6 production but none of them had any major inhibitory effect on COX-2 expression.

DOI10.1016/j.ejmech.2011.05.052
Alternate JournalEur J Med Chem
PubMed ID21680063

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.