Δημοσίευση

Synthesizing Evidence from Diagnostic Accuracy TEsts: the SEDATE guideline.

ΤίτλοςSynthesizing Evidence from Diagnostic Accuracy TEsts: the SEDATE guideline.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSotiriadis, A., Papatheodorou S. I., & Martins W. P.
JournalUltrasound Obstet Gynecol
Volume47
Issue3
Pagination386-95
Date Published2016 Mar
ISSN1469-0705
DOI10.1002/uog.15762
Alternate JournalUltrasound Obstet Gynecol
PubMed ID26411461

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.