Δημοσίευση

Systematic review of international guidelines for tracheostomy in COVID-19 patients.

ΤίτλοςSystematic review of international guidelines for tracheostomy in COVID-19 patients.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsChiesa-Estomba, C. M., Lechien J. R., Calvo-Henriquez C., Fakhry N., Karkos P. D., Peer S., Sistiaga-Suarez J. A., Gónzalez-García J. A., Cammaroto G., Mayo-Yánez M., Parente-Arias P., Saussez S., & Ayad T.
JournalOral Oncol
Volume108
Pagination104844
Date Published2020 Jun 05
ISSN1879-0593
Abstract

At this moment, the world lives under the SARS-CoV-2 outbreak pandemic. As Otolaryngologists - Head & Neck Surgeons, we need to perform and participate in examinations and procedures within the head and neck region and airway that carry a particularly high risk of exposure and infection because of aerosol and droplet contamination. One of those surgical procedures in demand at this moment is tracheostomy due the increasing ICU admissions. This review of international guidelines for tracheostomy in COVID-19 infected patients, aims to summarize in a systematic way the available recommendations: indications, timing, technique and safety measures for tracheostomy, from all over the world.

DOI10.1016/j.oraloncology.2020.104844
Alternate JournalOral Oncol.
PubMed ID32526655
PubMed Central IDPMC7274612

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.