Δημοσίευση

Test-retest reliability of the Greek Speech-in-babble test (SinB) as a potential screening tool for auditory processing disorder.

ΤίτλοςTest-retest reliability of the Greek Speech-in-babble test (SinB) as a potential screening tool for auditory processing disorder.
Publication TypeJournal Article
AuthorsSofokleous, V., Marmara M., Panagiotopoulos G. K., Mouza S., Tsofidou M., Sereti A., Grigoriadi I., Petridis Ε., Sidiras C., Tsiourdas M., & Iliadou V. Vivian
PubMed ID31927150

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.