Δημοσίευση

TGF-β signaling is activated in patients with chronic HBV infection and repressed by SMAD7 overexpression after successful antiviral treatment.

ΤίτλοςTGF-β signaling is activated in patients with chronic HBV infection and repressed by SMAD7 overexpression after successful antiviral treatment.
Publication TypeJournal Article
AuthorsArgentou, N., Germanidis G., Hytiroglou P., Apostolou E., Vassiliadis T., Patsiaoura K., Sideras P., Germenis A. E., & Speletas M.
PubMed ID26856334

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.