Τομέας

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Αντώνιος Αλετράς Καθηγητής
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
aletras@auth.gr
2310999256
Γεώργιος Άρσος Καθηγητής
Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
garsos@auth.gr
2310992808
Ευφροσύνη Γεωργιάδου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
georgiadouefi@auth.gr
2310995757
Αργύριος Δούμας Αναπληρωτής Καθηγητής
Β' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
adoumas@auth.gr
2310994609
Ιωάννης Ιακώβου Αναπληρωτής Καθηγητής
Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
iiakovou@auth.gr
Κωνσταντίνος Κούσκουρας Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής
coskou@auth.gr
Αικατερίνη Λάζου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
katlazou@auth.gr
2310999102
Νικόλαος Μαγκλαβέρας Καθηγητής
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
nicmag@auth.gr
2310999281
Παναγιώτης Μπαμίδης Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
bamidis@auth.gr
2310999310
Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης Καθηγητής
Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
emoral@auth.gr
2310994688
Εμμανουήλ Παπαναστασίου Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
empapana@auth.gr
2310999251
Βασιλεία Πασχαλούδη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
paschaloudi@auth.gr
2310999272
Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής
pprasopo@auth.gr
Αναστάσιος Σιούντας Καθηγητής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
asiounta@auth.gr
2310999253
Ελένη Τρώντσιου Διοικητικό προσωπικό
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
trontsiu@auth.gr
Στέφανος Φοινίτσης Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής
stefafin@auth.gr
Γεώργιος Χαραλαμπίδης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
gacharal@auth.gr
2310999273
Αδάμ Χατζηδάκης Καθηγητής
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής
adamhatz@auth.gr
2310994617
Ιωάννα Χουβαρδά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
ioannach@auth.gr
2310999247
Ιωάννης Χρυσογονίδης Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής
ichrysso@auth.gr
2310994702

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.