Τομέας

Μέλη

Ονοματεπώνυμοφθίνουσα ταξινόμηση Βαθμίδα
Άγγελος Δανιηλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
angedan@auth.gr
2310992843
Αικατερίνη Αμανίτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
aamaniti@auth.gr
2310994853
Αικατερίνη Χατζημελετίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
aikaterc@auth.gr
2310991519
Αλέξανδρος Σωτηριάδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
alesoti@auth.gr
Αλέξιος Παπανικολάου Καθηγητής
Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
anpapani@auth.gr
2310992877
Αντώνιος Μιχαλόπουλος Καθηγητής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
amichal@auth.gr
2310994914
Απόστολος Αθανασιάδης Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
apathana@auth.gr
2310991524
Απόστολος Αποστολίδης Καθηγητής
Β' Ουρολογική Κλινική
apoapo@auth.gr
2310991476
Απόστολος Καμπαρούδης Καθηγητής
Ε' Χειρουργική Κλινική
akamparo@auth.gr
2310992873
Απόστολος Μαμόπουλος Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
amamop@auth.gr
2310992799
Βασίλειος Γροσομανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
vgrosoma@auth.gr
2310994865
Βασίλειος Παλαπέλας Αναπληρωτής Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
palapelas@auth.gr
Βασίλειος Παπαδόπουλος Καθηγητής
Α' Χειρουργική Κλινική
papadvas@auth.gr
2310994924
Βασίλειος Παπαζιώγας Καθηγητής
Β' Χειρουργική Κλινική
papaziog@auth.gr
2310992562
Γεωργία - Αλεξάνδρα Σπυροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
gaspyropoulou@auth.gr
Γεωργία Τσαούση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
tsaousig@auth.gr
2310994855
Γεώργιος Δημητριάδης Καθηγητής
Α' Ουρολογική Κλινική
gdimit@auth.gr
2310992520
Γεώργιος Ζαχαριουδάκης Επίκουρος Καθηγητής
Ε' Χειρουργική Κλινική
zachsgr@auth.gr
Γεώργιος Καραπαναγιωτίδης Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική
gkarapan@auth.gr
2310994819
Γεώργιος Μαυροματίδης Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
mavromag@auth.gr
Γεώργιος Πάντος Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
gapantos@auth.gr
2310991526
Γεώργιος Πιτούλιας Αναπληρωτής Καθηγητής
Β' Χειρουργική Κλινική
gpitouli@auth.gr
Γεώργιος Ταγαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική
gtagarakis@auth.gr
Γεώργιος Τσουλφάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχέυσεων
tsoulfasg@auth.gr
2310996789
Γρηγόριος Γκριμπίζης Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
grimbi@auth.gr
2310992867
Γρηγόριος Χατζημαυρουδής Αναπληρωτής Καθηγητής
Β' Χειρουργική Κλινική
gchatzim@auth.gr
2310992518
Δανιήλ Παραμυθιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
danosprx@auth.gr
2310994784
Δημήτριος Γιακουστίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Α' Χειρουργική Κλινική
dgiak@auth.gr
2310992875
Δημήτριος Γουλής Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
dgg@auth.gr
2310991520
Δημήτριος Διονυσίου Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
diodi@auth.gr
2313323888
Δημήτριος Καραμάνος Επίκουρος Καθηγητής
Α' Χειρουργική Κλινική
dkaramanos@auth.gr
Δημήτριος Τσολακίδης Επίκουρος Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
dtgyn@auth.gr
Δημήτριος Χατζηχρήστου Καθηγητής
Α' Ουρολογική Κλινική
djchatzi@auth.gr
Δημήτριος Χριστόπουλος Καθηγητής
Β' Χειρουργική Κλινική
dechrist@auth.gr
2310209970
Ελένη Αργυριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
argiriadou@auth.gr
Ελένη Μπίλη Καθηγήτρια
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
helbil@auth.gr
Ελευθέριος Τσιρίδης Καθηγητής
Γ' Ορθοπαιδική Κλινική
etsiridis@auth.gr
Ευάγγελος Παπανικολάου Επίκουρος Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
evpapanikolaou@auth.gr
Ευθύμιος Σαμολαδάς Λέκτορας
Β' Ορθοπαιδική Κλινική
msamolad@auth.gr
2310992522
Ευστάθιος Κωτίδης Επίκουρος Καθηγητής
Δ' Χειρουργική Κλινική
skotidis@auth.gr
Ευστάθιος Παυλίδης Επίκουρος Καθηγητής
Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
efpavlidis@auth.gr
2310992933
Ευστράτιος Κολυμπιανάκης Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
kstratis@auth.gr
Ευτέρπη Δεμίρη Καθηγήτρια
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
demirie@auth.gr
2310991569
Θεoδόσιος Παπαβραμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
tpapavra@auth.gr
2313303258
Θεμιστοκλής Δαγκλής Επίκουρος Καθηγητής
Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
dagklis@auth.gr
Θεμιστοκλής Μίκος Επίκουρος Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
themismikos@auth.gr
Θεόδωρος Θεοδωρίδης Καθηγητής
Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
theodtheo@auth.gr
Θεόδωρος Παυλίδης Καθηγητής
Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
pavlidth@auth.gr
2310992861
Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής
Γ' Χειρουργική Κλινική
ikesis@auth.gr
2310994647
Ιωάννης Βακαλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Α' Ουρολογική Κλινική
ivakalop@auth.gr
2310992574

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.