Διακριθέντα Μέλη του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΗΤΕΥΣΑΝ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

 1. Τρακατέλλης Αντώνιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας: Πρύτανης του Α.Π.Θ. (1988-1991 και 1991-1994).
 2. Κουίδου-Ανδρέου Σοφία, Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας: Αναπληρωτής Πρύτανη του Α.Π.Θ. (2010-2014).

Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.:

 1. Χατζηβασιλείου Γρηγόριος, Καθηγητής Υγιεινής και Μικροβιολογίας: Κοσμήτορας της Σχολής (1945-1946 και 1959-1960).
 2. Χρηστομάνος Αναστάσιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας: Κοσμήτορας της Σχολής (1966-1967).
 3. Εδιπίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Υγιεινής: Κοσμήτορας της Σχολής (1974-1975).
 4. Παπαπαναγιώτου Ιωάννης, Καθηγητής Μικροβιολογίας: Κοσμήτορας της Σχολής (1976-1977).
 5. Γρανίτσας Ανδρέας, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας: Κοσμήτορας της Σχολής (1977-1978).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.:

 1. Τρακατέλλης Αντώνιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας: Πρόεδρος του Τμήματος (1985-1987 και 1987-1989).
 2. Δημητριάδου Αφροδίτη, Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας: Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος (1997-1999).

Δ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Μ.):

 1. Παπαπαναγιώτου Ιωάννης, Καθηγητής Μικροβιολογίας.
 2. Τρακατέλλης Αντώνιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας.

Ε. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:

 1. Κουράκης Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Βιολογίας: Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (2007-2009, 2009-2012, 2012-2015, Ιανουάριος-Αύγουστος 2015 και 2015 έως σήμερα) και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2015 μέχρι σήμερα.
 2. Παπαδάκης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής: Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ιούνιος-Νοέμβριος 1989, Νοέμβριος 1989-Απρίλιος 1990, Απρίλιος 1990-1993).

ΣΤ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:

 1. Τρακατέλλης Αντώνιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας: Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. (1994-1999 και 1999-2004) και μέλος της Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε επικεφαλής της ομάδας των Ευρωβουλευτών της Ν.Δ.

Ζ. ΜΕΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ:

 1. Κουράκης Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Βιολογίας: Υπουργός Αναπληρωτής Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων (Ιανουάριος-Αύγουστος 2015).

Η. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

 1. Κουράκης Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Βιολογίας: Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης (2002-2006 και 2006-2007).
 2. Παπαδάκης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής: Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης (1982-1986).

Θ. ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ

 1. Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος, Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής: Άρχων Υπομιμνήσκων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
 2. Τσακρής Αθανάσιος, Διατελέσας Επ. Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Π.Θ. και νυν Καθηγητής Μικροβιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.: Άρχων Ακτουάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΗΤΕΥΣΑΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας:

 1. Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος

2. Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος, Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής:

 1. Πρόεδρος Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 2. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 3. Πρόεδρος Ένωσης Δωρητών Οργάνων Σώματος Ανθρώπου-Ε.Δ.Ο.Σ.Α.
 4. Πρόεδρος Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ.)
 5. Πρόεδρος της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας Α.Π.Θ. (Φ.Ο.Ε.Α.-Α.Π.Θ.)
 6. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. (Gre.M.S.I.C. vυvHel.M.S.I.C.)

3. Εδιπίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Υγιεινής:

 1. Πρόεδρος Μικροβιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

4. Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας:

 1. Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος

5. Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής Μικροβιολογίας:

 1. Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος
 2. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας

6. Μπένος Αλέξης, Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Π.Φ.Υ.:

 1. Πρόεδρος International Association of Health Policy

7. Παπαδάκης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής:

 1. Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών ΦΜΣ.
 2. Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος
 3. Πρόεδρος Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας
 4. Πρόεδρος Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
 5. Πρόεδρος Εταιρείας Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.)

8. Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας:

 1. Πρόεδρος Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας

9. Παπαευαγγέλου Γεώργιος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής:

 1. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
 2. Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
 3. Πρόεδρος Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Νοσοκομείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Πρόεδρος Τμήματος του CRMγια την προώθηση των ερευνών για την HIV λοίμωξη στην Ευρώπη

10. Παπαπαναγιώτου Ιωάννης, Καθηγητής Μικροβιολογίας:

 1. Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
 2. Πρόεδρος Μικροβιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

11. Τρακατέλλης Αντώνιος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

 1. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος, Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής:

 1. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1985)
 2. Βραβεία Ροταριανών Ομίλων (1986, 2009 και 2013)
 3. Παράσημο του Ταξιάρχη του Λέοντος της Αλεξανδρείας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής (2011)
 4. Μετάλλιο Μέγιστης Διάκρισης του Μεγάλου Αλεξάνδρου του «Συνδέσμου Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας» (2011)
 5. Μετάλλιο Υπηρεσιών του «Σώματος Ελλήνων Προσκόπων» (2012)
 6. Επίτιμο μέλος της «Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας», της «Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων», του «Συνδέσμου Μοναστηριωτών», του «Συλλόγου Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης» κ.α.

2. Μουρελάτος Διονύσιος, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας:

 1. Βραβεία Ακαδημίας Αθηνών (1991,1995 και 2001)
 2. Βραβείο της «European Organization for Research and Treatment of Cancer» (2012)

3. Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας:

 1. Έπαινος Αριστείας στην έρευνα της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. (2014)

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.