Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. (1942-1982) ΚΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ Β.Ε.Π.Ι.

Η ανάγκη θέσπισης αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας διαφόρων επιστημόνων στάθηκε η αφορμή να αρχίσει να διαμορφώνεται, από τον 12ο αιώνα και να καθιερώνεται σταδιακά ο θεσμός του Διδάκτορα, αρχικά στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και στη συνέχεια σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρουγγαρίας και της Ιταλίας.

Στις Η.Π.Α. ο πρώτος τίτλος διδάκτορα απονεμήθηκε το 1861 στο Πανεπιστήμιο Yale, ενώ καθιερώθηκαν για πρώτη φορά οι προδιαγραφές απόκτησης τίτλου Philosophy’s Doctor (Ph.D) στο Πανεπιστήμιο John Hopkins.

Στην Ελλάδα, ο τίτλος του Διδάκτορα χορηγείτο αυτόματα σε όλους τους πρώτους απόφοιτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρακτική που καταργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθορίστηκαν για πρώτη φορά με τα άρθρα 197-216 του Ν.Δ. 5343/23-03-1932. Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε το 1982 από το νόμο 1268, ο οποίος περιέγραφε τις σχετικές διαδικασίες στα άρθρα 26-28, ενώ ακολούθησαν νεώτερα Νομοθετικά Διατάγματα με διάφορες τροποποιήσεις.

Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέχρι το Φεβρουάριο του 1946 δεν είχε αναγορευτεί κανένας Διδάκτορας. Με την ανάδειξη στο αξίωμα του Ιατρού Ω.Ρ.Λ. Σταύρου Πολυζωίδη, στις 8 Φεβρουαρίου 1946, άνοιξε ο δρόμος για την αναγόρευση των 828 Διδακτόρων της Σχολής μέχρι το 1982, έτος εφαρμογής του νόμου πλαίσιου για την παιδεία.

Το θέμα της διατριβής του Σταύρου Πολυζωίδη είχε κατατεθεί δύο χρόνια πριν και είχε τίτλο «Περί αλλοτρίων σωμάτων ώτων, ρινός, στόματος, φάρυγγος, λάρυγγος τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου». Η διατριβή είχε εκπονηθεί στην Ω.Ρ.Λ. Κλινική της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Από τις 828 διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. από την ίδρυσή της το 1942 μέχρι το 1982 οι 50 (6,0%) εκπονήθηκαν σε Έδρες της Σχολής, που εντάχθηκαν μετά το 1982 ως Εργαστήρια στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι. του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (πίνακες 1-5).

Την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν άλλες τέσσερις (4) διδακτορικές διατριβές σε Εργαστήρια εκτός της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., οι οποίες έγιναν δεκτές στη Σχολή και είχαν ως εισηγητή τον Καθηγητή Μικροβιολογίας Ιωάννη Παπαπαναγιώτου (πίνακας 6).

 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 1. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, που εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στο Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής, κατά χρονολογική σειρά αποδοχής των διατριβών τους, κατά διατελέσαντα Διευθυντή του Εργαστηρίου και κατά αύξοντα αριθμό διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 Γρανίτσας Α. 1 Κρασσάς Γεράσιμος 408
2 Χίτογλου Σουλτάνα 479
3 Γιαννόπουλος Ζώης 589
4 Mohamed Mansor El Harris 613
5 Μιόγλου-Καλουπτσή Ελευθερία 664
6 Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα 756
7 Περτσινίδης Θεόφιλος 782

 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 2. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, που εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, κατά χρονολογική σειρά αποδοχής των διατριβών τους, κατά διατελέσαντες Διευθυντές του Εργαστηρίου και κατά αύξοντα αριθμό διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 Χρηστομάνος Α. 1 Δημητριάδου Αφροδίτη 176
2 Γαρδίκη Κουίδου Παρασκευή 177
3 Παυλοπούλου-Παπακώστα Χρυσάνθη 234
4 Υψηλάντης Κωνσταντίνος 243
2 Λογαράς Γ. 1 Οικονόμου Σωκράτης 329
3 Τρακατέλλης Α. 1 Θεοδωροπούλου Γεωργία 527
2 Μισσοπούλου-Κόκκα Αλεξάνδρα 562
3 Καστρουνή-Αρναούτογλου Ελένη 580
4 Πέγιου-Τοπούζη Θεοδώρα 618
5 Ιωαννίδης Σ. Ιωάννης 625
6 Παπαγεωργίου Γεώργιος 635
7 Χριστοδούλου Δημήτριος 654
8 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα 697
9 Φράγκου-Μασουρίδου Ελένη 698
10 Φλωρδέλλης Χριστόδουλος 719
11 Γεωργίου Μαρία 773
12 Καβουκόπουλος Ευάγγελος 780
13 Χαραλαμπίδου Αικατερίνη 781

 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 3. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, και εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στο Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας, κατά σειρά αποδοχής των διατριβών τους, κατά διατελέσαντες Διευθυντές ανά Εργαστήριο και κατά αύξοντα αριθμό διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 Χατζηβασιλείου Γρ. 1 Τερζής Αργύριος 8
2 Νίτσας Κωνσταντίνος 120
2 Παναγιωτόπουλος Ε. 1 Παπαβασιλείου Περικλής 168

 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 4. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, και εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στο Εργαστήριο Υγιεινής, κατά σειρά αποδοχής των διατριβών τους, κατά διατελέσαντες Διευθυντές ανά Εργαστήριο και κατά αύξοντα αριθμό διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 Εδιπίδης Θ. 1 Βλάχος Δημήτριος 316
2 Ανδρέου Χαρίλαος 343
3 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος 353
4 Κεραμιδά-Καραμήτσου Πηνελόπη 375
5 Ορφανού-Ταλιαδούρου Αναστασία 451
6 Γρηγοριάδου Εδιπίδη Ανθή 550
7 Τσιάρας Γεώργιος 560
8 Γεωργακοπούλου Ευαγγελία 566
9 Κοντοδήμου-Τρικαλιώτη Αγγελική 668
10 Χραπάλο-Ροβίθη Καλλιόπη 702
11 Δελίδου Κυριακή 709
12 Τεκνετζή Πολυξένη 753

 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 5. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, και εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας, κατά σειρά αποδοχής των διατριβών τους, κατά διατελέσαντες Διευθυντές ανά Εργαστήριο και κατά αύξοντα αριθμό διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 Παπαπαναγιώτου Ι. 1 Δουμπόγιας Ιωάννης 276
2 Κυριαζοπούλου Βασιλική 390
3 Γραμματόπουλος Κυριάκος 393
4 Καλαφάτη-Τζημάκα Ελένη 454
5 Κτενίδου-Καρτάλη Σοφία 469
6 Αντωνιάδης Φ. Αντώνιος 521
7 Φραντζίδου Φιλάνθη 524
8 Αλεξίου-Δανιήλ Στυλιανή 643
9 Ντούτσος Ιωάννης 725
10 Σούλιου-Συμμωνίδου Ευφημία 752

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Α/Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
Πίνακας 6. Ονομαστική κατανομή των Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. της περιόδου 1942-1982, που εκπόνησαν τη διδακτορική τους διατριβή σε Εργαστήρια εκτός Ιατρικής Σχολής, κατά Εργαστήριο και διατελέσαντες Διευθυντές τους, κατά εισηγητή της διατριβής και κατά αύξοντα αριθμό της διατριβής του μητρώου διατριβών της Σχολής.
1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) 1 Δανιηλίδης Β. 1 Αυγουστίδου-Σαββοπούλου Περσεφόνη Παπαπαναγιώτου Ι. 699
2 Καλογεροπούλου-Παπαβλαχοπούλου Αγάπη Παπαπαναγιώτου Ι. 765
2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Σαμαρά-Κοκκέβη Βεατρίκη 1 Μαλισιόβας Νικόλαος Παπαπαναγιώτου Ι. 805
3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α΄ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Αραβαντινού-Λελαρίδου Π. 1 Καμπουράκης Γεώργιος Παπαπαναγιώτου Ι. 590

Ειδικότερα, τα ονόματα των Διδακτόρων, που εκπόνησαν τις διδακτορικές τους διατριβές σε Έδρες προδρόμους Εργαστηρίων, που είναι σήμερα ενταγμένα στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι., με τους αντίστοιχους τίτλους των διατριβών και κατά σειρά αναγόρευσής τους ανά Εργαστήριο, παρατίθενται σε συνέχεια.

 

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Έδρα Γενικής Βιολογίας, νυν Α΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής):

1. Κρασσάς Ε. Γεράσιμος: «Η επίδρασις των κυριοτέρων βιογενών αμινών επί της απεκκρίσεως της λευκινοαρυλαμιδάσης (Λ.Α.Α.) εις τα ούρα των επίμυων. Πειραματική εργασία».

2. Χίτογλου Δ. Σουλτάνα: «Η επίδρασις της αδρεναλίνης επί της 5’-νουκλεοτιδάσης του ήπατος επίμυος».

3. Γιαννόπουλος Γ. Ζώης: «Έρευνα γονιδιακής θέσεως HLA-D του ανθρώπου».

4. Mansor El Harris Mohamed: «Σχέσις μεταξύ πλακουντιακής γαλακτικής ορμόνης (HPL) του ορού εγκύων γυναικών, επιπλοκών της κυήσεως βάρους νεογνού και πλακούντος»

5. Μιόγλου-Καλουπτσή Ελευθερία: «Ανόργανη πυροφωσφατάση των ιστών και αναβολισμός».

6. Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα: «Αναγενόμενο ήπαρ και φωσφοϋδρολάσες».

7. Περτσινίδης Θεόφιλος: «Προσδιορισμός των μεταβολών της ινωδολυτικής δραστικότητας του αίματος με το χρόνο λύσεως ενσφαιρίνης σε τρεις ομάδες χειρουργικών επεμβάσεων».

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Έδρα Βιολογικής Χημείας):

1. Δημητριάδου Αφροδίτη: «Συμβολή εις την τρυπτικήν διάσπασιν των ιστονών»

2. Γαρδίκη-Κουίδου Παρασκευή: «Συμβολή εις την συγκριτικήν μελέτην των αιμοσφαιρινών»

3. Παυλοπούλου-Παπακώστα Χρυσάνθη: «Συμβολή εις την συγκριτικήν μελέτην των φθοριζουσών ενώσεων και των αμινοξέων των οφθαλμών διαφόρων ζώων ως και των του ανθρώπου».

4. Υψηλάντης Μ. Κωνσταντίνος: «Η ηλεκτροφορητική μελέτη των λευκωμάτων του ορού αίματος επί πνευμονικής φυματιώσεως».

5. Οικονόμου Σωκράτης: «Πειραματικαί έρευναι επί της επιδράσεως της ρεσεριτίνης και σεροτονίνης εις τον μεταβολισμόν της αμφεταμίνης».

6. Θεοδωροπούλου Χρ. Γεωργία: «Μελέτες στους φυσιολογικούς μηχανισμούς αδρανοποιήσεως της δεϋδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου».

7. Μισσοπούλου-Κόκκα Αλεξάνδρα: «Μελέτη της δεϋδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου σε περιπτώσεις γενετικής ανεπάρκειας του ενζύμου».

8. Καστρουνή-Αρναούτογλου Ελένη: «Μελέτη στην επαγωγή της δεϋδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης και της δεϋδρογονάσης του 6-φωσφογλυκονικού οξέος του ήπατος και του λιπώδους ιστού της επιδιδυμίδος του επίμυος».

9. Πέγιου-Τοπούζη Θεοδοσία: «Μελέτη στη δεϋδρογονάση των 6-φωσφορικών εξοζών».

10. Ιωαννίδης Σ. Ιωάννης: «Μελέτες στη δεϋδρογονάση των 6-φωσφορικών εξοζών (HGPD) II. Χρωματογραφικός διαχωρισμός των μικροσωματικών μορφών του ενζύμου του ήπατος επιμύων».

11. Παπαγεωργίου Γεώργιος: «Απομόνωση και γενικά χαρακτηριστικά της κύριας μορφής της δεϋδρογονάσης των 6-φωσφορικών εξοζών του ήπατος επιμύου».

12. Χριστοδούλου Θ. Δημήτριος: «Διακίνηση και βιοσύνθεση των μικροσωματιακών ενζύμων G6PD και H6PD υπό την επίδραση γλυκόζης και ινσουλίνης».

13. Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα: «Απομόνωση και μερικός χαρακτηρισμός των πρωτεϊνικών αντιγόνων του καπνού»

14. Φράγκου-Μασουρίδου Ελένη: «Η επίδραση της αδενοσίνης στην πρωτεϊνοσύνθεση του μικροβίου E. coli K12».

15. Φλωρδέλλης Χριστόδουλος: «Επαγωγή και μηχανισμοί διακινήσεως των ενζύμων G6PD και H6PD υπό την επίδραση φαινοβαρβιτάλης».

16. Γεωργίου Γ. Μαρία: «Διαχωρισμός και ηλεκτροφορητική μελέτη των πρωτεϊνών του ενδοπλασματικού δικτύου».

17. Καβουκόπουλος Ευάγγελος: «Νουκλεάση ER. Απομόνωση και ειδικότητα του ενζύμου».

18. Χαραλαμπίδου Χ. Αικατερίνη: «Νουκλεάση ενδοπλασματικού δικτύου. Επίδραση στη βιοσύνθεση του DNA, RNA και των πρωτεϊνών».

 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας):

1. Τερζής Αργύριος: «Τα δημογραφικά δεδομένα της κατά την κατοχήν περιόδου του λιμού».

2. Νίτσας Β. Κωνσταντίνος: «Ευαισθησία στελεχών παθογόνων σταφυλοκόκκων διαφόρων προελεύσεων εις τα βιοθεραπευτικά και χημειοθεραπευτικά φάρμακα».

3. Παπαβασιλείου Α. Περικλής: «Συμβολή εις την μελέτην των παθογόνων σταφυλοκόκκων δια της λυσιτυπίας και της ευαισθησίας αυτών εις τα αντιβιοτικά».

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Έδρα Υγιεινής):

1. Βλάχος Δημήτριος: «Έρευναι επί της καθάρσεως ύδατος μολυσθέντος δια καθαράς καλλιεργείας τυπικού καλοβακτηριδίου τη δράσει των Cladocera, “Bosmina Longirostris».

2. Ανδρέου Π. Χαρίλαος: «Συμβολή εις την μελέτην του κλίματος εργασίας βιομηχανικής μονάδας».

3. Κατσουγιαννόπουλος Χρ. Βασίλειος: «Η γεννητικότητα εν Ελλάδι κατά τα έτη 1956-1967».

4. Κεραμιδά-Καραμήτσου Πηνελόπη: «Σημασία ανιχνεύσεως αντισωμάτων έναντι του ιού της ερυθράς επί θηλέων ατόμων».

5. Ορφανού-Ταλιαδούρου Ι. Αναστασία: «Υγιεινολογικός έλεγχος των δι΄ ειδικών μηχανών εκπλυομένων σκευών εστιάσεως ως και των ατόμων των ασχολουμένων με την εν γένει διακίνησιν και παρασκευήν εδεσμάτων».

6. Γρηγοριάδου-Εδιπίδη Ανθή: «Η αντιμικροβιακή ενέργεια της διβεκακίνης».

7. Τσιάρας Α. Γεώργιος: «Μεταβολαί της δραστικότητος της δεϋδρατάσης του δ-αμινολαιβουλινικού οξέος επί των ερυθροκυττάρων κατά την διάρκειαν πειραματικής δηλητηριάσεως μυών δια χαμηλών δόσεων μολύβδου».

8. Γεωργακοπούλου Π. Ευαγγελία: «Υγειονολογική έρευνα του εδάφους των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης και μελέτη του τρόπου εξυγιάνσεως τούτων».

9. Κοντοδήμου-Τρικαλιώτη Αγγελική: «Σημασία ανευρέσεως εντεροκόκκων εις πόσιμα και μη ύδατα».

10. Χραπάλου-Ροβίθη Καλλιόπη: «Συμβολή εις την μελέτην της δημογραφικής ωριμάνσεως του ελληνικού πληθυσμού».

11. Δελίδου Κυριακή: «Ευαισθησία στελεχών χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου παραγόντων β-λακταμάσης έναντι παλαιών και νέων κεφαλοσπορινών».

12. Τεκνετζή Πολυξένη: «Νεογνικός τέτανος. Βιοστατιστική και κλινική μελέτη».

 

Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Έδρα Μικροβιολογίας):

1. Δουμπόγιας Π. Ιωάννης: «Η εργαστηριακή διάγνωσις της γαστρεντερίτιδος εξ οροτύπων της Ε. coli δια της τεχνικής των δια φθοριζουσών ουσιών επισημανθέντων αντισωμάτων».

2. Κυριαζοπούλου Βασιλική: «Ορολογική έρευνα επί της Ψιττακώσεως εις Βόρειον Ελλάδα».

3. Γραμματόπουλος Δ. Κυριάκος-Ηλίας: «Ορολογικαί έρευναι επί της τουλαραιμίας εις Βόρειον Ελλάδα».

4. Καλαφάτη-Τζημάκα Ελένη: «Συμβολή εις την εργαστηριακήν διάγνωσιν της εχινοκοκκιάσεως. Συγκριτική μελέτη αντιγόνων και ορολογικών διαγνωστικών μεθόδων».

5. Κτενίδου-Καρτάλη Σοφία: «Μικροβιολογική έρευνα επί της βρουκελλώσεως των ανθρώπων».

6. Αντωνιάδης Φ. Αντώνιος: «Συμβολή εις την μελέτην της λεπτοσπειρώσεως εις την Βόρειον Ελλάδα».

7. Φραντζίδου Φ. Φιλάνθη: «Έρευνα επί του γένους των αιμοφίλων».

8. Αλεξίου-Δανιήλ Στυλιανή: «Συμβολή εις την μελέτην των λοιμώξεων δια του ιού Epstein-Barr».

9. Ντούτσος Ιωάννης: «Συμβολή στην μελέτη των ουρολοιμώξεων δι΄ E. coli. Συσχέτισις θέσεως ουρολοιμώξεως, οροτύπου E. coli και τίτλου αντισωμάτων».

10. Σούλιου-Συμεωνίδου Ευφημία: «Ορολογική έρευνα επί της ανοσίας του πληθυσμού της Ελλάδος ενάντι της διφθερίτιδος».

 

Το σύνολο των πενήντα (50) Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., που εκπόνησαν τις διδακτορικές τους διατριβές την περίοδο 1942-1982 σε Έδρες προδρόμους Εργαστηρίων που είναι σήμερα ενταγμένα στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι., διακρίθηκαν ως μέλη του Δ.Ε.Π. Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ως Διευθυντές Εργαστηρίων του Ε.Σ.Υ. και ως ιδιώτες ιατροί.

Ως μέλη του Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής και μετέπειτα του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. διακρίθηκαν οι Διδάκτορες Στ. Αλεξίου-Δανιήλ, Α.Φ. Αντωνιάδης, Ν. Βαβάτση-Χριστάκη, Δ. Βλάχος, Π. Γαρδίκη-Κουίδου, Α. Γρηγοριάδου-Εδιπίδη, Ζ. Γιαννόπουλος, Κ. Δελίδου, Α. Δημητριάδου, Ι. Δουμπόγιας, Ζ. Ιακωβίδου-Κρίτση, Ε. Καβουκόπουλος, Ε. Καλαφάτη-Τζημάκα, Ε. Καστρουνή-Αρναούτογλου, Β. Κατσουγιαννόπουλος, Π. Κεραμιδά-Καραμήτσου, Β. Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα, Ε. Μιόγλου-Καλουπτσή, Α. Μισσοπούλου-Κόκκα, Ι. Ντούτσος, Α. Ορφανού-Ταλιαδούρου, Γ. Παπαγεωργίου, Θ. Πέγιου-Τοπούζη, Ε. Σούλιου-Συμεωνίδου, Α. Τερζής, Ε. Φράγκου-Μασουρίδου, Φ. Φραντζίδου, Σ. Χίτογλου, Κ. Χραπάλου, Δ. Χριστοδούλου, καθώς και ο Ν. Μαλισιόβας, που εκπόνησε τη διατριβή του στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κ.Ν.Θ.Β.Ε. με εισηγητή τον Καθηγητή Ι. Παπαπαναγιώτου.

Επίσης, η Σ. Κτενίδου-Καρτάλη διετέλεσε μέλος του Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Χ. Ανδρέου Καθηγητής της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και ο Ι. Ιωαννίδης Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Εν γένει, θα μπορούσε να επισημανθεί, ότι οι πενήντα (50) διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε Έδρες προδρόμους Εργαστηρίων ενταγμένων σήμερα στον Τομέα Β.Ε.Π.Ι., συνέβαλλαν στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού λαού.

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.