Η Διδασκαλία και οι Διδάσκοντες Μαθημάτων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ Β.Ε.Π.Ι.

Η διδασκαλία και οι διδάσκοντες μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής (Β.Ε.Π.Ι.) μπορούν να ομαδοποιηθούν, αδρά, σε τρεις χρονικές περιόδους.

1η Περίοδος (1941-1945): Η πρώτη περίοδος αρχίζει με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 1941-1942 και λήγει με την απελευθέρωση της χώρας από την τριπλή Γερμανική, Ιταλική και Βουλγαρική κατοχή. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο διδάσκονται από αμφιθεάτρου πέντε (5) μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που καλύπτει σήμερα ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. από τρεις (3) Καθηγητές της Φυσικομαθηματικής Σχολής και ένα (1) της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά με τους αντίστοιχους διδάσκοντες Καθηγητές είναι τα εξής:

1ο έτος:
 • Βοτανική (Δημήτριος Καββάδας, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ.)
 • Ανόργανη Χημεία (Κωνσταντίνος Καββασιάδης, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ.)
2ο έτος:
 • Οργανική Χημεία (Γεώργιος Βάρβογλης, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ.)
3ο έτος:
 • Μικροβιολογία (Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.)
4ο έτος:
 • Υγιεινή (Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.)

2η Περίοδος (1945-1982): Η δεύτερη περίοδος αρχίζει με την ανασυγκρότηση της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 1945-1946 και λήγει το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982 με την μετατροπή της Ιατρικής Σχολής σε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 1268/1982 «περί δομής και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Κατά την συγκεκριμένη περίοδο η Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. οργανώνεται, αναπτύσσεται, στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξελίσσεται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή της Ελλάδας με διεθνές κύρος και αναγνώριση.

Την ίδια περίοδο στη διδασκαλία των μαθημάτων κυριαρχεί ο Καθηγητής της Τακτικής Έδρας του αντίστοιχου μαθήματος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως «αυθεντία»

Τα διδασκόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που καλύπτει σήμερα ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, παρατίθεται στη συνέχεια στους πίνακες 1-4.

Πίνακας 1. Μαθήματα του πεδίου της Γενικής Βιολογίας.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 1 Κοτσαύτης Α, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1947-1948
2 Διανελίδης Θ, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1948-1967
2. ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ 1 Αθανασόπουλος Γ, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1948-1962
2 Ρέλιας Α, Καθηγητής Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1962-1968
3. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 Γρανίτσας Α, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1968-1982
Πίνακας 2. Μαθήματα του πεδίου της Βιολογικής Χημείας
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
1. ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 1 Καββασιάδης Κ, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1947-1967
2 Βογιατζάκης Ε, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1967-1970
3 Μανουσάκης Γ, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1970-1971
2. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 Βάρβογλης Γ, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1947-1962
2 Χρηστομάνος Α, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1962-1968
3 Γρανίτσας Α, Καθηγητής Γενικής Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1968-1970
4 Αλεξάνδρου Ν. Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1970-1971
3. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 Μανουσάκης Γ. Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1972-1982
4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 Κοτσαύτης Α, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1955-1956
2 Δεληγιάννης Γ, Καθηγητής Παθολογίας και Ειδικής Νοσολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1956-1957
3 Χρηστομάνος Α, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1957-1968
4 Λογαράς Γ, Καθηγητής Πειραματικής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1968-1972
5 Τρακατέλλης Α, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1972-1982
Πίνακας 3. Μαθήματα του πεδίου της Μικροβιολογίας
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 Χατζηβασιλείου Γρ., Καθηγητής Υγιεινής και Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1947-1962
2 Παναγιωτόπουλος Ε., Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1962-1965
3 Τερζής Α, Υφηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1965-1967
4 Παπαπαναγιώτου Ι, Καθηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1967-1982
2. ΠΕΡΙ ΙΩΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟ-ΖΩΟΛΟΓΙΑ 1 Τερζής Α, Υφηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1956-1965
Πίνακας 4. Μαθήματα του πεδίου της Υγιεινής
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
1. ΥΓΙΕΙΝΗ 1 Χατζηβασιλείου Γρ, Καθηγητής Υγιεινής και Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1947-1962
2 Λογαράς Γ, Καθηγητής Πειραματικής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1962-1965
3 Εδιπίδης Θ, Καθηγητής Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 1965-1982
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 Αναστασιάδης Ι, Καθηγητής της ΦΣΜ Σχολής Α.Π.Θ. 1972-1982

3η Περίοδος (1982 έως σήμερα): Η τρίτη περίοδος αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση και την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας προτάσεων και απόψεων, οριοθέτησης της δομής του και συζήτησης του περιεχομένου του.

Κατά την συγκεκριμένη περίοδο η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. μετασχηματίσθηκε σε Τμήμα Ιατρικής, καταργήθηκε ο θεσμός της Έδρας και ιδρύθηκαν στη θέση τους Εργαστήρια και Κλινικές. Ιδρύθηκαν, επίσης, Τομείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. και καθιερώθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Επιπλέον, όλα τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού που προσέφεραν έργο στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., ως τακτικοί Καθηγητές, Επικουρικοί Καθηγητές, Εντεταλμένοι Υφηγητές, Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, εντάχθηκαν στις 24 Αυγούστου 1982 με την Υπουργική Απόφαση Β2/4322 στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του μόνιμου ή επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή, του μόνιμου ή επί θητεία Λέκτορα και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. απέκτησαν το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο με διδασκαλία μαθημάτων από αμφιθεάτρου και με συμμετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις.

Τα διδασκόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που καλύπτει ο Τομέας Β.Ε.Π.Ι. παρατίθεται στη συνέχεια ανά Εργαστήριο του Τομέα και εξάμηνο σπουδών:

Α. Α' και Β' Εργαστήρια Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής:

 • Α' Εξάμηνο σπουδών: Ιατρική Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Β' Εξάμηνο σπουδών: Ιατρική Γενετική (υποχρεωτικό μάθημα)

Β. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας:

 • Α' Εξάμηνο σπουδών: Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Β' Εξάμηνο σπουδών: Βιολογική Χημεία Ι (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Γ' Εξάμηνο σπουδών: Βιολογική Χημεία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Δ' Εξάμηνο σπουδών: Κλινική Βιοχημεία (επιλεγόμενο μάθημα)
 • ΣΤ' Εξάμηνο σπουδών: Οι Ελεύθερες Ρίζες και το Οξειδωτικό στρες στην Παθοφυσιολογία των Συστηματικών Νοσημάτων (επιλεγόμενο μάθημα)

Γ. Εργαστήρια Μικροβιολογίας (Α΄ και Β΄):

 • Ε' Εξάμηνο σπουδών: Μικροβιολογία Ι (υποχρεωτικό μάθημα)
 • ΣΤ' Εξάμηνο σπουδών: Μικροβιολογία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Η' Εξάμηνο σπουδών: Κλινική Μικροβιολογία (επιλεγόμενο μάθημα)

Δ. Εργαστήριο Υγιεινής:

 • Α' Εξάμηνο σπουδών: Ιατρική Στατιστική (υποχρεωτικό μάθημα)
 • Ε' Εξάμηνο σπουδών: Υγιεινή (υποχρεωτικό μάθημα)
 • ΣΤ' Εξάμηνο σπουδών: Κοινωνική Ιατρική (υποχρεωτικό μάθημα)
 • ΣΤ' Εξάμηνο σπουδών: Περιβάλλον και Υγεία (επιλεγόμενο μάθημα)

Ε. Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας:

 • Γ' Εξάμηνο σπουδών: Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων (επιλεγόμενο μάθημα)
 • Γ' Εξάμηνο σπουδών: Μεθοδολογία της Έρευνας (επιλεγόμενο μάθημα)
 • Δ' Εξάμηνο σπουδών: Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική (επιλεγόμενο μάθημα)
 • ΙΑ' Εξάμηνο σπουδών: Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική(υποχρεωτικό μάθημα)
   

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.