Η Διοίκηση Του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

Διευθυντές Του Τομέα Βιολογικών Επιστήμων Και Προληπτικής Ιατρικής (1987-2017)

Η συγκρότηση των Τομέων σε Τμήματα και σε Σχολές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η θεσμοθέτηση της εκλογής μέλους του Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή ή του Αν. Καθηγητή ως Διευθυντή και επικεφαλής του κάθε Τομέα με θητεία ένα ακαδημαϊκό έτος, αποτελούν προβλέψεις του νόμου 1268/1982.

Ο Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1987 και πρώτος Διευθυντής του για το ακαδημαϊκό έτος 19871988 εξελέγη ο Καθηγητής Μικροβιολογίας Ιωάννης Παπαπαναγιώτου. Έκτοτε παρήλθαν τριάντα (30) χρόνια λειτουργίας του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. και στο διάστημα αυτό δεκατρείς (13) Καθηγητές προερχόμενοι από Εργαστήρια ενταγμένα στον Τομέα, εξελέγησαν και θήτευσαν ως Διευθυντές του (πίνακας 1).

Από τους διατελέσαντες Διευθυντές του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. πέντε (5) θητείες, που είναι οι περισσότερες όλων, παρουσιάζει η Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας Α. Δημητριάδου. Από τρεις (3) θητείες έχουν οι Καθηγητές Ν. Βαβάτση-Χριστάκη, Β. Κατσουγιαννόπουλος, Α. Κώτσης, Ν. Μαλισιόβας και Ι. Ντόζη-Βασιλειάδου. Από δύο (2) θητείες έχουν οι Καθηγητές Μ. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά, Β. Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα και Ι. Παπαπαναγιώτου. Τέλος, από μία (1) θητεία ως Διευθυντές του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. έχουν οι Καθηγητές Α.Φ. Αντωνιάδης, Α. Γρανίτσας, Θ.Ι. Δαρδαβέσης και Ζ. Ιακωβίδου-Κρίτση (πίνακας 2).

 

Α/Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Πίνακας 1. Κατανομή των ονομάτων των Καθηγητών που διετέλεσαν Διευθυντές του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. την περίοδο 1987-2017 κατά ακαδημαϊκό έτος και κατά Εργαστήριο ένταξής τους.
 
1 1987-1988 Παπαπαναγιώτου Ιωάννης Καθηγητής Μικροβιολογίας
2 1988-1989 Παπαπαναγιώτου Ιωάννης Καθηγητής Μικροβιολογίας
3 1989-1990 Γρανίτσας Ανδρέας Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
4 1990-1991 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας
5 1991-1992 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας
6 1992-1993 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας
7 1993-1994 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Υγιεινής
8 1994-1995 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Υγιεινής
9 1995-1996 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος Καθηγητής Υγιεινής
10 1996-1997 Δημητριάδου Αφροδίτη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
11. 1997-1998 Δημητριάδου Αφροδίτη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
12 1998-1999 Δημητριάδου Αφροδίτη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
13 1999-2000 Αντωνιάδης Φ. Αντώνιος Καθηγητής Α' Μικροβιολογίας
14 2000-2001 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική Καθηγήτρια Β' Μικροβιολογίας
15 2001-2002 Δημητριάδου Αφροδίτη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
16 2002-2003 Δημητριάδου Αφροδίτη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
17 2003-2004 Κώτσης Αλέξανδρος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
18 2004-2005 Κώτσης Αλέξανδρος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
19 2005-2006 Κώτσης Αλέξανδρος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
20 2006-2007 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική Καθηγήτρια Β' Μικροβιολογίας
21 2007-2008 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
22 2008-2009 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
23 2009-2010 Μαλισιόβας Νικόλαος Καθηγητής Α' Μικροβιολογίας
24 2010-2011 Μαλισιόβας Νικόλαος Καθηγητής Α' Μικροβιολογίας
25 2011-2012 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
26 2012-2013 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια Καθηγήτρια Υγιεινής
27 2013-2014 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια Καθηγήτρια Υγιεινής
28 2014-2015 Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας
29 2015-2016 Μαλισιόβας Νικόλαος Καθηγητής Α' Μικροβιολογίας
30 2016-2017 Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος Καθηγητής Υγιεινής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.
Α/Α ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΤΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΤΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Πίνακας 2. Κατανομή των ονομάτων των Διευθυντών του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. την περίοδο 1987-2017 κατά Εργαστήριο ένταξής τους και κατά αριθμό θητειών.
 
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 Γρανίτσας Ανδρέας 1 8
2 Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα 1
3 Κώτσης Αλέξανδρος 3
4 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα 3
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
1 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα 3 8
2 Δημητριάδου Αφροδίτη 5
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αντωνιάδης Φ. Αντώνιος 1 8
2 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική 2
3 Μαλισιόβας Νικόλαος 3
4 Παπαπαναγιώτου Ιωάννης 2
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια 2 6
2 Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος 1
3 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος 3

 

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.