Εκπρόσωποι Στη Συνέλευση

Εκπρόσωποι Του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. Στη Γενική Συνέλευση Του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (1987-2017)

Η Γενική Συνέλευση, από τη θεσμοθέτησή της το 1982 μέχρι σήμερα, αποτελεί το κορυφαίο όργανο Διοίκησης και λήψης αποφάσεων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Η εύρυθμη λειτουργία της συνεπάγεται ευόδωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, οργανωτικών και διοικητικών στόχων που έχουν τεθεί. Ως εκ τούτου η συμμετοχή στις εργασίες της απαιτεί συνέπεια στις υποχρεώσεις που προβλέπονται και υπευθυνότητα στις στάσεις και στις συμπεριφορές επί των θεμάτων που τίθενται.

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι exofficio ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής. Συμμετέχουν, επίσης, μέλη του Δ.Ε.Π. ως εκπρόσωποι των Τομέων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ύστερα από κατανομή που πραγματοποιεί, κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Γραμματεία του Τμήματος κατά βαθμίδα και ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Ε.Π., που είναι ενταγμένα στους εννέα (9) Τομείς του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Συμμετέχουν, τέλος, εκπρόσωποι των φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Το 1987, έτος ίδρυσης του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., οι πρώτοι που διετέλεσαν εκπρόσωποί του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 ήταν, exofficio, ο Διευθυντής του Τομέα Καθηγητής Ι. Παπαπαναγιώτου και τρία (3) μέλη του Δ.Ε.Π., που εξελέγησαν με μυστική ψηφοφορία. Ήταν οι Επίκουρες Καθηγήτριες Ζ. Ιακωβίδου-Κρίτση και Θ. Πέγιου-Τοπούζη, καθώς και η Λέκτορας Ε. Δίζα-Ματαυτσή.

Στα τριάντα (30) ακαδημαϊκά έτη, που μεσολάβησαν από το 1987 έως το 2017, τριανταοκτώ (38) μέλη του Δ.Ε.Π. ενταγμένα σε Εργαστήρια του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. εξελέγησαν και θήτευσαν ως εκπρόσωποί του στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Εξ αυτών τις περισσότερες θητείες, ως εκπρόσωποι του Τομέα στη Γ.Σ., παρουσιάζουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. Κ. Δελίδου και Ν. Μαλισιόβας από έξι (6) θητείες και ακολουθούν οι Θ. Ι. Δαρδαβέσης και Α. Κώτσης από πέντε (5) θητείες. Ως προς την κατανομή του συνόλου των θητειών ανά Εργαστήριο του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. τις περισσότερες (26) παρουσιάζει το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας και τις λιγότερες (16) το Εργαστήριο Υγιεινής (πίνακες 1 και 2).

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι.
Α/Α ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Β.Ε.Π.Ι. ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΗΤΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΤΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Πίνακας 1. Κατανομή των διατελεσάντων εκπροσώπων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. κατά Εργαστήριο ένταξής τους και κατά αριθμό θητειών.
 
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 Γεωργίτση Μαριάνθη 1 18
2 Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα 3
3 Κώτσης Αλέξανδρος 5
4 Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος 4
5 Φιδάνη Στυλιανή 4
6 Χίτογλου-Χατζή Σουλτάνα 1
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
1 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα 3 26
2 Βλάτσας Γεώργιος 1
3 Δημητριάδου Αφροδίτη 1
4 Ηλιάδης Σταύρος 1
5 Καβουκόπουλος Ευάγγελος 1
6 Καραμούζης Μιχαήλ 3
7 Καστρουνή-Αρναούτογλου Ελένη 3
8 Κολιάκος Γεώργιος 1
9 Κουίδου-Ανδρέου Σοφία 1
10 Μισσοπούλου-Κόκκα Αλεξάνδρα 1
11 Νταουντάκη Μαρία 1
12 Παπαγεωργίου Γεώργιος 1
13 Πέγιου-Τοπούζη Θεοδοσία 1
14 Τζημαγιώργης Γεώργιος 1
15 Τριάντος Αθανάσιος 1
16 Χαΐτογλου Κωνσταντίνος 4
17 Χριστοδούλου Δημήτριος 1
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γκιούλα Γεωργία 1 22
2 Δίζα-Ματαυτσή Ευδοξία 2
3 Δουμπόγιας Ιωάννης 1
4 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική 2
5 Μαλισιόβας Νικόλαος 6
6 Ντούτσος Ιωάννης 3
7 Παπά-Κονιδάρη Άννα 1
8 Σκούρα Λεμονιά 2
9 Σούλιου-Συμεωνίδου Ευφημία 3
10 Τσακρής Αθανάσιος 1
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια 3 16
2 Γρηγοριάδου-Γρανίτσα Ανθούλα 1
3 Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος 5
4 Δελίδου-Τσόγια Κυριακή 6
5 Τυροδήμος Ηλίας 1

 

 

Α/Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ (exofficio) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Πίνακας 2. Κατανομή των ονομάτων των εκπροσώπων του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. την περίοδο 1987-2017, κατά ακαδημαϊκό έτος και βαθμίδα ένταξης των εκπροσώπων στην ιεραρχία των μελών του Δ.Ε.Π..
 
1 1987-1988 Παπαπαναγιώτου Ιωάννης - - • Ζ. Κρίτση
• Θ. Πέγιου
• Ε. Δίζα
2 1988-1989 Παπαπαναγιώτου Ιωάννης - • Ι. Δουμπόγιας • Κ. Δελίδου
• Ζ. Ιακωβίδου
-
3 1989-1990 Γρανίτσας Ανδρέας - • Α. Δημητριάδου • Ε. Σούλιου
• Α. Τριάντος
-
4 1990-1991 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα - • Β. Κυριαζοπούλου • Κ. Δελίδου
• Α. Μισσοπούλου
-
5 1991-1992 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα - - • Ε. Σούλιου
• Δ. Χριστοδούλου
• Μ. Αρβανιτίδου
6 1992-1993 Ντόζη-Βασιλειάδου Ιωάννα - - • Κ. Δελίδου
• Ε. Σούλιου
• Μ. Καραμούζης
7 1993-1994 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος - - • Γ. Παπαγεωργίου
• Σ. Χίτογλου
• Α. Λαμπρόπουλος
8 1994-1995 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος - - • Σ. Κουίδου
• Ν. Μαλισιόβας
• Α. Λαμπρόπουλος
9 1995-1996 Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος - • Β. Κυριαζοπούλου • Ε. Καβουκόπουλος • Α. Λαμπρόπουλος
10 1996-1997 Δημητριάδου Αφροδίτη - • Κ. Δελίδου • Ε. Δίζα -
11. 1997-1998 Δημητριάδου Αφροδίτη - • Κ. Δελίδου
• Ν. Μαλισιόβας
• Α. Λαμπρόπουλος -
12 1998-1999 Δημητριάδου Αφροδίτη - • Α. Κώτσης
• Ε. Καστρουνή
• Κ. Χαΐτογλου -
13 1999-2000 Αντωνιάδης Φ. Αντώνιος - • Ν. Βαβάτση
• Α. Κώτσης
• Γ. Βλάτσας -
14 2000-2001 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική - • Κ. Δελίδου
• Α. Κώτσης
• Μ. Καραμούζης -
15 2001-2002 Δημητριάδου Αφροδίτη - • Μ. Αρβανιτίδου
• Α. Κώτσης
• Α. Τσακρής -
16 2002-2003 Δημητριάδου Αφροδίτη - • Α. Κώτσης
• Ι. Ντούτσος
- -
17 2003-2004 Κώτσης Αλέξανδρος - • Ν. Βαβάτση
• Α. Γρηγοριάδου
• Μ. Νταουντάκη -
18 2004-2005 Κώτσης Αλέξανδρος - • Ν. Βαβάτση
• Ι. Ντούτσος
• Θ.Ι. Δαρδαβέσης -
19 2005-2006 Κώτσης Αλέξανδρος - • Μ. Αρβανιτίδου
• Ε. Καστρουνή
• Α. Παπά -
20 2006-2007 Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα Βασιλική - • Μ. Καραμούζης
• Ν. Μαλισιόβας
• Θ.Ι. Δαρδαβέσης -
21 2007-2008 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα - • Ι. Ντούτσος • Θ.Ι. Δαρδαβέσης • Γ. Γκιούλα
22 2008-2009 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα Ν. Μαλισιόβας • Ε. Καστρουνή • Στ. Φιδάνη -
23 2009-2010 Μαλισιόβας Νικόλαος - • Ζ. Κρίτση • Θ.Ι. Δαρδαβέσης -
24 2010-2011 Μαλισιόβας Νικόλαος - • Κ. Χαΐτογλου • Στ. Φιδάνη -
25 2011-2012 Βαβάτση-Χριστάκη Νόρμα - • Θ.Ι. Δαρδαβέσης • Στ. Φιδάνη -
26 2012-2013 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια - • Κ. Χαΐτογλου • Λ. Σκούρα -
27 2013-2014 Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαματένια Ν. Μαλισιόβας - • Γ. Τζημαγιώργης -
28 2014-2015 Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα Ν. Μαλισιόβας - • Στ. Ηλιάδης -
29 2015-2016 Μαλισιόβας Νικόλαος - • Κ. Χαΐτογλου • Η. Τυροδήμος • Μ. Γεωργίτση
30 2016-2017 Δαρδαβέσης Ι. Θεόδωρος Γ. Κολιάκος • Στ. Φιδάνη • Λ. Σκούρα -

 

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.