Τα Εργαστήρια Του Τομέα Β.Ε.Π.Ι.

Η Ίδρυση, Η Ιστορική Πορεία, Οι Χώροι Εγκατάστασης Και Λειτουργίας Και Οι Διευθυντές Των Εργαστήριων Του Τομέα Β.Ε.Π.Ι. (1942-2017)

 

Α. Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Πρόδρομος του Εργαστηρίου είναι η τακτική Έδρα της Γενικής Βιολογίας, που ιδρύθηκε το 1964. Η Έδρα πληρώθηκε το 1968 με την εκλογή ως τακτικού Καθηγητή του Ανδρέα Γρανίτσα.

Το 1983, με την κατάργηση του θεσμού της Έδρας, ονομάστηκε Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, στο οποίο εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Ανδρέας Γρανίτσας, ενώ το 2017 μετονομάστηκε σε Α΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε από την ίδρυσή του το 1968 στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Ανδρέας Γρανίτσας, Καθηγητής (1968-1990)
 2. Ιωάννα Ντόζη-Βασιλειάδου-Καθηγήτρια (1990-1993)
 3. Αλέξανδρος Κώτσης, Καθηγητής (1993-2007)
 4. Ελευθερία Μιόγλου-Καλουπτσή, Αν. Καθηγήτρια (2007-2009)
 5. Χίτογλου-Χατζή Σουλτάνα, Καθηγήτρια (2009-2010)
 6. Ελένη Φράγκου-Μασουρίδου, Καθηγήτρια (2010-2011)
 7. Ζαφειρούλα Ιακωβίδη-Κρίτση, Καθηγήτρια (2011-2015)
 8. Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος, Καθηγητής (2015-)

 

Β. Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΔΡΑΣ

Πρόδρομος του Εργαστηρίου είναι η έκτακτος αυτοτελής Έδρα της Γενικής Βιολογίας. Η συγκεκριμένη Έδρα ιδρύθηκε το 1979 με τη μετατροπή της θέσης του Επικουρικού Καθηγητή, που κατείχε η Ιωάννα Ντόζη-Βασιλειάδου, σε έκτακτο αυτοτελή Έδρα.

Το 1983, με την κατάργηση του θεσμού της Έδρας, ονομάστηκε Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της πρώην εκτάκτου αυτοτελούς Έδρας, στο οποίο εξελέγη Διευθύντρια η Καθηγήτρια Ιωάννα Ντόζη-Βασιλειάδου. Το 2017 μετονομάστηκε σε Β' Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής της πρώην εκτάκτου αυτοτελούς Έδρας.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε από την ίδρυσή του το 1979 στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να εδρεύει μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Ιωάννα Ντόζη-Βασιλειάδου, Καθηγήτρια (1979-1993)
 2. Διονύσιος Μουρελάτος, Καθηγητής (2007-2011)

 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πρόδρομος του Εργαστηρίου είναι η έκτακτος αυτοτελής Έδρα της Βιολογικής Χημείας, η οποία ιδρύθηκε το 1947. Τον Ιούλιο του 1954 ιδρύθηκε, στο πλαίσιο της Έδρας, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας και η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας και του Εργαστηρίου στον Καθηγητή της τακτικής Έδρας της Πειραματικής Φυσιολογίας Ανδρέα Κοτσαύτη, ο οποίος τη διατήρησε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1955-1956. Τον Απρίλιο του 1956 η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας, του Εργαστηρίου και τη διδασκαλία του μαθήματος στον Καθηγητή της τακτικής Έδρας της Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής και της Ειδικής Νοσολογίας Γεώργιο Δεληγιάννη.

Το 1957 εξελέγη έκτακτος Καθηγητής της εκτάκτου αυτοτελούς Έδρας ο Αναστάσιος Χρηστομάνος. Το 1959 ιδρύθηκε τακτική Έδρα της Βιολογικής Χημείας καταργουμένης της εκτάκτου, στην οποία εξελέγη τακτικός Καθηγητής ο μέχρι τότε έκτακτος Καθηγητής. Ο Αναστάσιος Χρηστομάνος παρέμεινε στη θέση του μέχρι το 1968, έτος συνταξιοδότησής του λόγω ηλικίας. Το ίδιο έτος η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας στον Καθηγητή της τακτικής Έδρας της Πειραματικής Φαρμακολογίας Γεώργιο Λογαρά. Το 1970 εξελέγη τακτικός Καθηγητής της Έδρας Βιολογικής Χημείας ο Αντώνιος Τρακατέλλης.

Το 1983, με την κατάργηση του θεσμού της Έδρας, ονομάστηκε Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, στο οποίο εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Αντώνιος Τρακατέλλης.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε, αρχικά, την περίοδο 1955-1957 σε κτίριο της οδού Βασιλίσσης Όλγας, την περίοδο 1957-1966 σε χώρο του Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.» και από το ακαδημαϊκό έτος 1966-1967 στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Ανδρέας Κοτσαύτης, Καθηγητής (1954-1956: προσωρινή Διεύθυνση)
 2. Γεώργιος Δεληγιάννης, Καθηγητής (1956-1957: προσωρινή Διεύθυνση)
 3. Αναστάσιος Χρηστομάνος, Καθηγητής, (1957-1968)
 4. Γεώργιος Λογαράς, Καθηγητής (1968-1970: προσωρινή Διεύθυνση)
 5. Αντώνιος Τρακατέλλης, Καθηγητής (1970-1999)
 6. Αφροδίτη Δημητριάδου, Καθηγήτρια (1999-2005)
 7. Νόρμα Βαβάτση-Χριστάκη, Καθηγήτρια (2005-2011)
 8. Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Καθηγήτρια (2011-2017)

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

Με την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης του Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.» το 1953, άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων. Ένα εξ’ αυτών ήταν το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, το οποίο ιδρύθηκε το 1954 και λειτουργούσε συνδεδεμένο με την τακτική Έδρα της Βιολογικής Χημείας, που μετά το 1983 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου μέχρι το 2005 οι Διευθυντές του ήταν οι επικεφαλής Καθηγητές της τακτικής Έδρας και μετέπειτα του Εργαστηρίου της Βιολογικής Χημείας, πρακτική η οποία μετά το 2005 διαφοροποιήθηκε.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Ανδρέας Κοτσαύτης, Καθηγητής (1954-1956: προσωρινή Διεύθυνση)
 2. Γεώργιος Δεληγιάννης, Καθηγητής (1956-1957: προσωρινή Διεύθυνση)
 3. Αναστάσιος Χρηστομάνος, Καθηγητής, (1957-1968)
 4. Γεώργιος Λογαράς, Καθηγητής (1968-1970: προσωρινή Διεύθυνση)
 5. Αντώνιος Τρακατέλλης, Καθηγητής (1970-1999)
 6. Αφροδίτη Δημητριάδου, Καθηγήτρια (1999-2005)
 7. Ιφιγένεια Πηδώνια-Μανίκα, Καθηγήτρια (2005-2008)
 8. Μιχαήλ Καραμούζης, Καθηγητής (2008-2014)
 9. Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής (2014-2015: προσωρινή Διεύθυνση)
 10. Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής (2015-)

 

Ε. Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόδρομος του Εργαστηρίου είναι η τακτική Έδρα της Υγιεινής και Μικροβιολογίας, που ιδρύθηκε με Κανονιστικό Διάταγμα τον Μάρτιο του 1942. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1942, εκδόθηκε νεότερο Κανονιστικό Διάταγμα, με το οποίο η Έδρα μετατράπηκε σε τακτική Έδρα Υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκε και τακτική Έδρα Μικροβιολογίας.

Πρώτος Καθηγητής της τακτικής Έδρας Μικροβιολογίας εξελέγη και διορίστηκε τον Δεκέμβριο του 1942, ο Γεώργιος Πάγκαλος, ο οποίος με ένα «βιαστικό» Διάταγμα, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 1943 «απολύεται ως μη αναλαβών εισέτι τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα». Η συγκεκριμένη αιτιολογία της απόλυσης εκπλήσσει, διότι ο Γεώργιος Πάγκαλος δεν ήταν ο μόνος εκ των Καθηγητών που εξελέγησαν και δεν προσήλθαν να αναλάβουν τη θέση τους.

Στη συνέχεια της απόλυσης του τακτικού Καθηγητή της Μικροβιολογίας, η Ιατρική Σχολή αποφάσισε να αναθέσει την προσωρινή Διεύθυνση της Έδρας και την εντολή διδασκαλίας του μαθήματος στον τακτικό Καθηγητή της Έδρας της Υγιεινής Γρηγόριο Χατζηβασιλείου.

Το 1945, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Ιατρικής Σχολής, ιδρύθηκε τακτική Έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας, στην οποία εξελέγη και διορίστηκε Καθηγητής ο Γρηγόριος Χατζηβασιλείου. Η καθηγεσία του συνεχίστηκε μέχρι το 1962, έτος αποχώρησής του λόγω ορίου ηλικίας.

Τον Οκτώβριο του 1962 η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της κενής Έδρας από κοινού στον Καθηγητή Παθολογίας Ευθύμιο Παναγιωτόπουλο και στον Καθηγητή Πειραματικής Φαρμακολογίας Γεώργιο Λογαρά. Ο πρώτος ανέλαβε το διοικητικό σκέλος και τη διδασκαλία του μαθήματος της Μικροβιολογίας και ο δεύτερος της Υγιεινής.

Τον Φεβρουάριο του 1964 εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα 80/1964, με το οποίο καταργήθηκε η τακτική Έδρα της Υγιεινής και Μικροβιολογίας. Η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας της Μικροβιολογίας στον Καθηγητή Παθολογίας Ευθύμιο Παναγιωτόπουλο και παράλληλα, την προκήρυξη της πλήρωσής της.

Το 1965 ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας για την πλήρωση της τακτικής Έδρας της Μικροβιολογίας, κατά την οποία ουδείς εκ των υποψηφίων εξελέγη. Κατά την επανάληψη της διαδικασίας εξελέγη ως έκτακτος Καθηγητής της Έδρας με τριετή θητεία ο Αργύριος Τερζής, ο οποίος ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 6 Σεπτεμβρίου 1965. Λίγους μήνες αργότερα το Βασιλικό Διάταγμα του διορισμού του ανακλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας για την πλήρωση της Έδρας. Για το μεσοδιάστημα η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας και την εντολή διδασκαλίας του μαθήματος της Μικροβιολογίας στον Υφηγητή Αργύριο Τερζή, ο οποίος λίγο αργότερα παραιτήθηκε. Μετά από το γεγονός αυτό η Ιατρική Σχολή αποφάσισε να αναθέσει την προσωρινή Διεύθυνση της Έδρας στον Καθηγητή της Υγιεινής Θεόδωρο Εδιπίδη.

Κατά τη διαδικασία εκλογής για την πλήρωση της τακτικής Έδρας της Μικροβιολογίας στις 27 Ιανουαρίου 1967 εξελέγη ως τακτικός Καθηγητής ο Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 4 Απριλίου 1967.

Το 1983, με την κατάργηση του θεσμού της Έδρας, ονομάστηκε Εργαστήριο Μικροβιολογίας, στο οποίο εξελέγη Διευθυντής ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαπαναγιώτου. Το 2001, με την ίδρυση του Β΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, το Εργαστήριο ονομάστηκε Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε, αρχικά, την περίοδο 1946-1955 στο 403 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, την περίοδο 1955-1964 στο Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.» και από το ακαδημαϊκό έτος 1964-1965 στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα..

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Γεώργιος Πάγκαλος, Καθηγητής (Δεκέμβριος 1942-Φεβρουάριος 1943)
 2. Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής (1943-1962)
 3. Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής (1962-1965: προσωρινή Διεύθυνση)
 4. Αργύριος Τερζής, Υφηγητής (1965: προσωρινή Διεύθυνση)
 5. Θεόδωρος Εδιπίδης, Καθηγητής (1965-1967: προσωρινή Διεύθυνση)
 6. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Καθηγητής (1967-1989)
 7. Περικλής Παπαβασιλείου, Αν. Καθηγητής (1989-1992)
 8. Αντώνιος Φ. Αντωνιάδης, Καθηγητής (1992-2008)
 9. Νικόλαος Μαλισιόβας, Καθηγητής (2008-2016)
 10. Άννα Παπά-Κονιδάρη, Καθηγήτρια (2016-)

 

ΣΤ. Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2001 και πρώτη Διευθύντριά του εξελέγη το ίδιο έτος η Καθηγήτρια Βασιλική Κυριαζοπούλου Δαλαΐνα.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένους χώρους, που παραχωρήθηκαν από το Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Βασιλική Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα, Καθηγήτρια (2001-2008)
 2. Ευδοξία Δίζα-Ματαυτσή, Καθηγήτρια (2008-2009)
 3. Νικόλαος Μαλισιόβας, Καθηγητής (2009-2016: προσωρινή Διεύθυνση)
 4. Άννα-Παπά Κονιδάρη, Καθηγήτρια (2016- : προσωρινή Διεύθυνση)

 

Ζ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.»

Με την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης του Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.» το 1953, άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση στους χώρους του πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων. Ένα εξ αυτών ήταν το Εργαστήριο Μικροβιολογίας, το οποίο λειτουργούσε συνδεδεμένο με την τακτική Έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας και μετέπειτα με την τακτική Έδρα της Μικροβιολογίας, η οποία από το 1983 ονομάστηκε Εργαστήριο Μικροβιολογίας.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου μέχρι το 1989 οι Διευθυντές του ήταν οι επικεφαλής Καθηγητές της τακτικής Έδρας και μετέπειτα Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, πρακτική η οποία στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής (1943-1962)
 2. Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής (1962-1965: προσωρινή Διεύθυνση)
 3. Αργύριος Τερζής, Υφηγητής, (1965: προσωρινή Διεύθυνση)
 4. Θεόδωρος Εδιπίδης, Καθηγητής (1965-1967: προσωρινή διεύθυνση)
 5. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Καθηγητής (1967-1989)
 6. Ιωάννης Δουμπόγιας, Καθηγητής (1989-2001)
 7. Στέλλα Αλεξίου-Δανιήλ, Καθηγήτρια (2001-2008)
 8. Φιλάνθη Φραντζίδου-Αδαμοπούλου, Καθηγήτρια (2008-2009)
 9. Ευδοξία Δίζα-Ματαυτσή Καθηγήτρια (2009-2013)
 10. Λεμονιά Σκούρα, Αν. Καθηγήτρια (2013-)

 

Η. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Πρόδρομος του Εργαστηρίου είναι η τακτική Έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας, που ιδρύθηκε με το Κανονιστικό Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942. Με το Κανονιστικό Διάταγμα της 7ης Δεκεμβρίου 1942 η έδρα μετατράπηκε σε τακτική Έδρα Υγιεινής, στην οποία πρώτος Καθηγητής εξελέγη και διορίστηκε ο Γρηγόριος Χατζηβασιλείου. Μετά την απελευθέρωση της χώρας ο Γρηγόριος Χατζηβασιλείου και όλοι οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής απολύθηκαν, ως «διορισθέντες επί Κατοχής». Ακολούθησε η ανασυγκρότηση της Σχολής με τον Αναγκαστικό Νόμο 361/1945, στο πλαίσιο της οποίας ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα Έδρα Υγιεινής και Μικροβιολογίας.

Τακτικός Καθηγητής της Έδρας εξελέγη και διορίστηκε ο Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος υπηρέτησε τη Σχολή μέχρι τον Αύγουστο του 1962, οπότε αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Τον Οκτώβριοι του 1962 η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της κενής Έδρας από κοινού στον Καθηγητή της Πειραματικής Φαρμακολογίας Γεώργιο Λογαρά και στον Καθηγητή της Παθολογίας Ευθύμιο Παναγιωτόπουλο. Ο πρώτος ανέλαβε το διοικητικό σκέλος και τη διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής και ο δεύτερος της Μικροβιολογίας.

Τον Φεβρουάριο του 1964 εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα 8/1964, με το οποίο καταργήθηκε η τακτική Έδρα της Υγιεινής και Μικροβιολογίας και αποφασίστηκε η ίδρυση, ταυτόχρονα, τακτικής Έδρας Υγιεινής και τακτικής Έδρας Μικροβιολογίας.

Τον Μάρτιο του 1964 η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την πλήρωση της κενής θέσης του Καθηγητή στην Έδρα της Υγιεινής και τον Ιούνιο του ιδίου έτους αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσής της και την εντολή διδασκαλίας του μαθήματος στον Καθηγητή της Πειραματικής Φαρμακολογίας Γεώργιο Λογαρά.

Κατά τη συνεδρίαση της Ιατρικής Σχολής στις 23 Μαΐου 1965 εξελέγη Καθηγητής της Έδρας ο Θεόδωρος Εδιπίδης, ο οποίος διορίστηκε τον Ιούλιο του ιδίου έτους και παρέμεινε στη θέση μέχρι του θανάτου του το θέρος του 1981. Η Ιατρική Σχολή αποφάσισε την ανάθεση της προσωρινής Διεύθυνσης της Έδρας στον Καθηγητή της Μικροβιολογίας Ιωάννη Παπαπαναγιώτου, την οποία διατήρησε μέχρι την εκλογή του διαδόχου του Θεοδώρου Εδιπίδη, Καθηγητού Γεωργίου Παπαευαγγέλου.

Το 1983, με την κατάργηση του θεσμού της Έδρας, ονομάστηκε Εργαστήριο Υγιεινής, στο οποίο προσωρινός Διευθυντής ανέλαβε ο Καθηγητής της Μικροβιολογίας Ιωάννης Παπαπαναγιώτου.

Το Εργαστήριο εγκαταστάθηκε, αρχικά, την περίοδο 1946-1955 στο 403 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, την περίοδο 1955-1964 στο Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α.» και από το ακαδημαϊκό έτος 1964-1965 στο κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, Καθηγητής (1942-1962)
 2. Γεώργιος Λογαράς, Καθηγητής (1962-1964: προσωρινή Διεύθυνση)
 3. Θεόδωρος Εδιπίδης, Καθηγητής (1964-1981)
 4. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Καθηγητής (1981-1986: προσωρινή Διεύθυνση)
 5. Γεώργιος Παπαευαγγέλου, Καθηγητής (1986-1988)
 6. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Καθηγητής (1988-Αύγουστος 1989: προσωρινή Διεύθυνση)
 7. Περικλής Παπαβασιλείου, Αν. Καθηγητής (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1989: προσωρινή Διεύθυνση)
 8. Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος, Καθηγητής (1990-2004)
 9. Ανθούλα Γρηγοριάδου-Γρανίτσα, Καθηγήτρια (2004-2008)
 10. Μαλαματένια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά (2008-2017)

 

Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Είναι το νεότερο Εργαστήριο του Τομέα Β.Ε.Π.Ι., που ιδρύθηκε το 2015 (Φ.Ε.Κ. 1735/18-09-2015) με Διευθυντή τον Καθηγητή Αλέξη Μπένο.

Το Εργαστήριο από την ίδρυσή του εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένους χώρους, που παραχωρήθηκαν από το Εργαστήριο Υγιεινής, στους οποίους λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Διευθυντές του Εργαστηρίου:

 1. Αλέξης Μπένος, Καθηγητής (2015-)

 

Θ.Ι. Δαρδαβέσης

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.