Δημοσίευση

Total thyroidectomy without the use of drainage - case series of 66 patients.

ΤίτλοςTotal thyroidectomy without the use of drainage - case series of 66 patients.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsSapalidis, K., Strati T., Anastasiadis I., Panteli N., Liavas L., Kesisoglou I., & Kanellos I.
JournalCurr Health Sci J
Volume40
Issue1
Pagination57-9
Date Published2014 Jan
ISSN2067-0656
Abstract

AIM: The aim of this series is to study the need of drainage use after total thyreoidectomy.MATERIAL AND METHODS: Retrospective study of a series of patients who underwent total thyroidectomy from 2005 up to 2013. The presence or not of hematomas, seromas and hemorrhage were recorded.RESULTS: Out of the 66 patients included in this series, only one case of post-operative hematoma was recorded. Neither a hemorrhage nor a seroma were identified despite the volume, the underlying pathology and the co-morbidity of the patients involved.CONCLUSION: In our experience a thyroidectomy with adequate hemostasis does not require the use of drains.

DOI10.12865/CHSJ.40.01.11
Alternate JournalCurr Health Sci J
PubMed ID24791207
PubMed Central IDPMC4006329

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.