Δημοσίευση

[Treatment of depression in coronary heart disease].

Τίτλος[Treatment of depression in coronary heart disease].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsAgorastos, A., Lederbogen F., & Otte C.
JournalNervenarzt
Volume86
Issue3
Pagination375-85; quiz 386-7
Date Published2015 Mar
ISSN1433-0407
Λέξεις κλειδιάAntidepressive Agents, Causality, Combined Modality Therapy, Comorbidity, Coronary Artery Disease, Depression, Germany, Humans, Prevalence, Psychotherapy, Risk Factors, Survival Rate, Treatment Outcome
Abstract

Depression and coronary heart disease (CHD) are leading causes of disability and show a high comorbidity. Furthermore, depression is an independent risk factor for an unfavorable course and increased mortality in patients with CHD. In contrast, successful treatment of depression can reduce the risk of cardiac events. Currently, there are several treatment options for the management of depression in CHD, including self-management strategies, psychotherapy, pharmacotherapy and collaborative care models. This article provides an overview of the epidemiology of depression in CHD, the mechanisms of association and the current state of evidence with respect to the different treatment options.

DOI10.1007/s00115-014-4162-z
Alternate JournalNervenarzt
PubMed ID25737494

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.