Δημοσίευση

Treatment of a female patient with persistent genital arousal and Parkinson's disease with paliperidone.

ΤίτλοςTreatment of a female patient with persistent genital arousal and Parkinson's disease with paliperidone.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsFountoulakis, K. N., Tegos T., Goulis D. G., Nimatoudis I., & Kimiskidis V.
JournalAust N Z J Psychiatry
Volume51
Issue1
Pagination98-99
Date Published2017 Jan
ISSN1440-1614
Λέξεις κλειδιάDopamine Agents, Dopamine D2 Receptor Antagonists, Female, Humans, Levodopa, Middle Aged, Orgasm, Paliperidone Palmitate, Parkinson Disease, Sexual Dysfunction, Physiological
DOI10.1177/0004867416660200
Alternate JournalAust N Z J Psychiatry
PubMed ID27422565

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.