Δημοσίευση

Tunnels and grooves for supraclavicular nerves within the clavicle: review of the literature and clinical impact.

ΤίτλοςTunnels and grooves for supraclavicular nerves within the clavicle: review of the literature and clinical impact.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsNatsis, K., Totlis T., Chorti A., Karanassos M., Didagelos M., & Lazaridis N.
JournalSurg Radiol Anat
Volume38
Issue6
Pagination687-91
Date Published2016 Aug
ISSN1279-8517
Λέξεις κλειδιάAnatomic Variation, Cadaver, Cervical Plexus, Clavicle, Female, Fractures, Bone, Humans, Male, Nerve Compression Syndromes, Radiography
Abstract

Perforation of the clavicle by supraclavicular nerves is a common anatomical variation. This variation has been reported in several studies based on post-mortem, surgical and radiologic findings, with an overall frequency between 1 and 6.6 %. The penetrating branch passes either through a bony tunnel or a groove on the superior surface of the bone. Entrapment neuropathy of the perforating branch is a documented clinical entity reported in the literature. The intraosseous course of the supraclavicular nerves makes them vulnerable to injury in case of clavicular fractures or during surgical manipulations of these fractures. Furthermore, this variation should be taken into account during the interpretation of chest and shoulder radiographs. The purpose of the current study is to perform an extended review of the relevant literature, highlighting the clinical impact of this variation, as well as to incorporate our own findings into them.

DOI10.1007/s00276-015-1602-9
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID26702936

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.