Δημοσίευση

Two large processes at the acromial end of a clavicle: a case report.

ΤίτλοςTwo large processes at the acromial end of a clavicle: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsTotlis, T., Paparoidamis G., Sofidis G., & Natsis K.
JournalHippokratia
Volume18
Issue2
Pagination183-4
Date Published2014 Apr
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND/AIM: The present study describes two unusual and large bony processes which were found at the acromial end of a dried human clavicle, due to their rarity and impressive appearance.DESCRIPTION OF THE CASE: At the anterior border of right dried clavicle we noticed a quadrilateral process having an articular surface at its free end, which probably articulated with the humeral head. At the posterior part of the clavicle inferior surface there was a large conoid process, which replaced the conoid tubercle. The conoid process did not appear any articular surface at its free end to be considered as a coracoclavicular joint.CONCLUSION: Although the conoid process of the clavicle may be congenital and usually articulates with the coracoid process of the scapula, in our case the conoid process was acquired and presented a rough and slightly sharp tip, without any joint surface. It was very interesting that the quadrilateral process found at the anterior border of the same clavicle was probably forming an accessory joint between the clavicle and the humeral head.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID25336887
PubMed Central IDPMC4201410

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.