Δημοσίευση

A two-step approach improves the diagnosis of Clostridium difficile infection.

ΤίτλοςA two-step approach improves the diagnosis of Clostridium difficile infection.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsKachrimanidou, M., Tegou Z., Chasampalioti M., Arvaniti K., Protonotariou E., & Skoura L.
JournalJ Microbiol Methods
Volume143
Pagination17-19
Date Published2017 Dec
ISSN1872-8359
Λέξεις κλειδιάBacterial Proteins, Bacterial Toxins, Clostridium Infections, DNA, Bacterial, Enterotoxins, Glutamate Dehydrogenase, Humans, Immunoenzyme Techniques, Polymerase Chain Reaction, Sensitivity and Specificity
Abstract

Clostridium difficile infection (CDI) is a major cause of health care-associated diarrhea. The aim of the present study was to evaluate a two-step approach for the diagnosis of CDI. The two-step procedure consisted of GDH-toxin A/B EIA (Enzyme immunoassay targeting enterotoxin A and Cytotoxin B), followed by PCR detecting toxigenic C. difficile. Results indicate that EIAs provide a rapid screening assay for the laboratory diagnosis of CDI but, in GDH-positive and toxins-negative samples, EIA should be always followed by PCR to distinguish toxigenic vs nontoxigenic strains. GDH-toxin A/B EIA-rapid test has high specificity but low sensitivity to detect CDI. The implementation of a two-step procedure significantly increases the diagnostic accuracy to detect CDI and provides a toxigenic type characterization of C. difficile isolates.

DOI10.1016/j.mimet.2017.09.015
Alternate JournalJ. Microbiol. Methods
PubMed ID28970055

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.