Δημοσίευση

Type 1 autoimmune hepatitis presenting with severe autoimmune neutropenia.

ΤίτλοςType 1 autoimmune hepatitis presenting with severe autoimmune neutropenia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsDoumtsis, P., Oikonomou T., Goulis I., Zachou K., Dalekos G., & Cholongitas E.
JournalAnn Gastroenterol
Volume31
Issue1
Pagination123-126
Date Published2018 Jan-Feb
ISSN1108-7471
Abstract

Autoimmune hepatitis (AIH) is a progressive, chronic liver disease characterized by unresolving hepatocellular inflammation of autoimmune origin. The clinical spectrum may vary from asymptomatic presentation, to non-specific symptoms such as fatigue, arthralgias, nausea and abdominal pain, to acute severe liver disease. AIH is characterized by the presence of interface hepatitis and portal plasma cell infiltration on histological examination, hypergammaglobulinemia, and positive autoantibodies. AIH is associated with other autoimmune diseases and its course is often accompanied by various non-specific hematological disorders. However, the coexistence of autoimmune neutropenia (AIN) is infrequent. We present a case of a female patient diagnosed with type 1 AIH and agranulocytosis on presentation. A diagnosis of AIN was established, based on the patient's sex, the underlying liver disease, the absence of alternative causes, the presence of atypical anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in patient's serum and the favorable and dose-dependent treatment of both pathologic entities with corticosteroids and mycophenolate mofetil.

DOI10.20524/aog.2017.0186
Alternate JournalAnn Gastroenterol
PubMed ID29333079
PubMed Central IDPMC5759608

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.