Δημοσίευση

In type 2 diabetes, weekly semaglutide reduced HbA <sub>1c</sub> and increased weight loss more than weekly exenatide ER

ΤίτλοςIn type 2 diabetes, weekly semaglutide reduced HbA 1c and increased weight loss more than weekly exenatide ER
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsBekiari, E., Karagiannis T., & Tsapas A.
JournalAnnals of Internal Medicine
Volume168
Issue8
PaginationJC46
Date PublishedMay-04-2019
ISSN0003-4819
URLhttp://annals.org/article.aspx?doi=10.7326/ACPJC-2018-168-8-046http://annals.org/article.aspx?doi=10.7326/ACPJC-2018-168-8-046
DOI10.7326/ACPJC-2018-168-8-046
Short TitleAnn Intern Med

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.