Δημοσίευση

Typical image of splenic hydatidosis.

ΤίτλοςTypical image of splenic hydatidosis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsPapavramidis, T. S., Laskou S., Michalopoulos N., Pliakos I., Kesisoglou I., & Papavramidis S.
JournalTrop Doct
Volume42
Issue2
Pagination118-9
Date Published2012 Apr
ISSN1758-1133
Λέξεις κλειδιάAnimals, Dogs, Echinococcosis, Echinococcus, Female, Humans, Middle Aged, Spleen, Splenectomy, Splenic Diseases, Tomography, X-Ray Computed, Treatment Outcome
Abstract

This is a typical case of a splenic hydatid cysts. We present the clinical features, the diagnostic work-up and the management of the disease.

DOI10.1258/td.2011.110394
Alternate JournalTrop Doct
PubMed ID22337731

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.