Δημοσίευση

An unexpected cause of vaginal bleeding: the role of pelvic radiography.

ΤίτλοςAn unexpected cause of vaginal bleeding: the role of pelvic radiography.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKyrgios, I., Emmanouilidou E., Theodoridis T., & Galli-Tsinopoulou A.
JournalBMJ Case Rep
Volume2014
Date Published2014
ISSN1757-790X
Λέξεις κλειδιάChild, Preschool, Female, Foreign Bodies, Humans, Uterine Hemorrhage, Vagina
Abstract

Vaginal bleeding and/or discharge in young girls may result from infection, urological problems, endocrine causes, bleeding disorders, dermatological conditions, trauma, sexual abuse, masses or foreign bodies. We report a case of excessive vaginal bleeding caused by a foreign body in a prepubertal girl with emphasis on the diagnostic challenges and pitfalls regarding imaging techniques. In our patient, although invasive and expensive investigations had been initially made, the foreign body was last detected only when a plain pelvic radiography was performed.

DOI10.1136/bcr-2013-202958
Alternate JournalBMJ Case Rep
PubMed ID24532235
PubMed Central IDPMC3926347

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.