Δημοσίευση

Unilateral Fungal Sphenoiditis Presenting with Diplopia and Ptosis.

ΤίτλοςUnilateral Fungal Sphenoiditis Presenting with Diplopia and Ptosis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsStavrakas, M., Karkos P. D., Dova S., & Tzorakoeleftheraki S-E.
JournalIndian J Otolaryngol Head Neck Surg
Volume69
Issue3
Pagination428-429
Date Published2017 Sep
ISSN2231-3796
DOI10.1007/s12070-017-1138-x
Alternate JournalIndian J Otolaryngol Head Neck Surg
PubMed ID28929081
PubMed Central IDPMC5581767

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.