Δημοσίευση

Unsedated Outpatient Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Stroke Patients: Is It Feasible and Safe?

ΤίτλοςUnsedated Outpatient Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Stroke Patients: Is It Feasible and Safe?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsTsaousi, G., Stavrou G., Kapanidis K., Michalopoulos A., & Kotzampassi K.
JournalSurg Laparosc Endosc Percutan Tech
Date Published2019 Apr 24
ISSN1534-4908
Abstract

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is an established practice for long-term nutrition in dysphagia-suffering stroke patients. This study sought to determine the feasibility and safety of outpatient, unsedated PEG implementation in stroke patients. This retrospective cohort study involved stroke victims who underwent unsedated outpatient PEG insertion from 2014 to 2017 at our Surgical Endoscopy Unit. Patients were given pharyngeal anesthesia with lidocaine 10% spray, while the PEG tube was placed under local anesthesia. The incidence of intraprocedural and postprocedural complications and 30-day mortality rate were recorded. Data from 127 cases were analyzed. The procedures were performed with minor, transient complications, which resolved after rescue maneuvers. No intraprocedural and postprocedural major complications or death were observed. During the 30-day follow-up, the most important complication involved a single case of accidental PEG removal that was successfully resolved surgically. Unsedated PEG insertion appears to be a feasible, well-tolerated, and safe option for stroke-related dysphagia.

DOI10.1097/SLE.0000000000000661
Alternate JournalSurg Laparosc Endosc Percutan Tech
PubMed ID31033632

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.