Δημοσίευση

An Unusual Case of Arterial Embolism in an Adolescent With a Mitral Valve Repair With a Ring.

ΤίτλοςAn Unusual Case of Arterial Embolism in an Adolescent With a Mitral Valve Repair With a Ring.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsTourmousoglou, C., Karkos C., Fidanis T., Theofilogiannakos E. K., Hytiroglou P., & Pitsis A.
JournalAnn Thorac Surg
Volume104
Issue4
Paginatione315-e317
Date Published2017 Oct
ISSN1552-6259
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Bioprosthesis, Echocardiography, Transesophageal, Embolectomy, Embolism, Follow-Up Studies, Heart Valve Prosthesis, Heart Valve Prosthesis Implantation, Humans, Lower Extremity, Male, Mitral Valve Insufficiency, Prosthesis Failure, Rare Diseases, Risk Assessment, Treatment Outcome
Abstract

We report a case of an adolescent young man who presented with embolism of both lower legs. The patient had undergone mitral valve repair with a Kalangos biodegradable ring (Bioring SA, Lonay, Switzerland) 9 months earlier. Bilateral embolectomy was performed. Histopathologic examination revealed minute fragments of synthetic material within the embolus, which otherwise consisted of recent thrombus.

DOI10.1016/j.athoracsur.2017.04.051
Alternate JournalAnn. Thorac. Surg.
PubMed ID28935324

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.