Δημοσίευση

An Unusual Cause of Haematemesis.

ΤίτλοςAn Unusual Cause of Haematemesis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKarkos, C. D., & Goulis I.
JournalEur J Vasc Endovasc Surg
Volume55
Issue5
Pagination656
Date Published2018 May
ISSN1532-2165
DOI10.1016/j.ejvs.2018.01.006
Alternate JournalEur J Vasc Endovasc Surg
PubMed ID29454524

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.