Δημοσίευση

The use of fibrin glue in the treatment of complex perianal fistulae: a case report.

ΤίτλοςThe use of fibrin glue in the treatment of complex perianal fistulae: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsPanidis, S., Papadopoulos V. N., Michalopoulos A., Douros V., Mekras A., Papavaramidis T., Tauziris N., & Basdanis G.
JournalTech Coloproctol
Volume14 Suppl 1
PaginationS19-20
Date Published2010 Nov
ISSN1128-045X
Λέξεις κλειδιάAged, Fibrin Tissue Adhesive, Humans, Magnetic Resonance Imaging, Male, Rectal Fistula, Tissue Adhesives
Abstract

We present a 71-year-old man with a horseshoe, complex perianal fistula. He was treated by a simple fistulotomy for the fistula at sixth hour, while fibrin sealant was applied for the complicated one. He is free of symptoms 24 months postoperatively.

DOI10.1007/s10151-010-0608-x
Alternate JournalTech Coloproctol
PubMed ID20676717

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.