Κλινική

Β' Χειρουργική Κλινική

Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική που λειτουργεί στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς" και ασχολείται με όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής παρέχοντας κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ιωάννης Γαλάνης Καθηγητής galanis@auth.gr
2310992527
Ιωάννης Κουτελιδάκης Καθηγητής iokoutel@auth.gr
2310992533
Βασίλειος Παπαζιώγας Καθηγητής papaziog@auth.gr
2310992562
Γεώργιος Πιτούλιας Αναπληρωτής Καθηγητής gpitouli@auth.gr
Γρηγόριος Χατζημαυρουδής Αναπληρωτής Καθηγητής gchatzim@auth.gr
2310992518
Δημήτριος Χριστόπουλος Καθηγητής dechrist@auth.gr
2310209970

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.