Κλινική

Β' Καρδιολογική Κλινική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Καρδιακή Ανεπάρκεια, Στεφανιαία Νόσος, Καρδιακές Βηματοδοτήσεις και Απινίδωση

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Υπερηχογράφοι καρδιάς για εκτέλεση διαθωρακικών και διοισοφαγικών μελετών, δοκιμασία κοπώσεως, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως, Όψιμα δυναμικά.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς, Διαθωρακικός υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς, Διοισοφαγειος έλεγχος καρδιάς. Προγραμματίζεται στο μέλλον να γίνεται Stress Echo καρδιάς.

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Β΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Κανένα

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Κανένα

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Τζωρτζ-Ζάκι Δαδούς Επίκουρος Καθηγητής gdadous@auth.gr
2310992955
Ιωάννης Κανονίδης Καθηγητής ikanonid@auth.gr
2310992959

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.