Κλινική

Β' Οφθαλμολογική Κλινική

Εγκατάσταση: Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Εγκαταστάσεις: 6 αίθουσες χειρουργείου την εβδομάδα, 2 λευκές αίθουσες για ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις και 1 σηπτικό χειρουργείο την εβδομάδα. Λειτουργία: Πρακτικά ως μονάδα ημερήσιας νοσηλείας (0-3 κλίνες). Κλινικά εργαστήρια: Προσθίων και οπισθίων μορίων. Μονάδες: Γενικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο και Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών, οφθαλμοπλαστικής και κόγχου, νεογνολογικής και παιδιατρικής οφθαλμολογίας και στραβισμού, καταρράκτη και γλαυκώματος, υαλοειδοαμφιβληστροειδικής χειρουργικής. 125 προπτυχιακοί και λίγοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Εργαστήριο πειραματικής οφθαλμολογίας Προσωπικό: 5 Μέλη ΔΕΠ, 3 Επιμελητές ΕΣΥ, 3 Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, 9 Ειδικευόμενοι.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Μια 24μηνη, ανοιχτής θεραπείας, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη 3 σκελών φάσης ΙΙΙΒ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας ενός εξατομικευμένου, βασισμένου σε κριτήρια σταθεροποιητής, κατ' επίκληση (, Μια 24μηνη, ανοιχτής θεραπείας, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙΒ, με ένα σκέλος, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας ενός εξατομικευμένου, βασισμένου σε κριτήρια σταθεροποιητής, κατ' επίκληση (PRN) δοσολογικού σχήματος με ενδοϋαλ, Επιδημιολογική ερευνητική εργασία για την αξιολόγηση της επίπτωσης της υγρής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (wAMD), της διαταραχής της όρασης λόγω διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (DME) και του δευτεροπαθο΄υς οιδήματος της ωράς κηλίδας μετά απο απόφραξ, Τυχαιοποιημένη, διπλής απόκρυψης, ελεγχόμενη με εικονική ένεση πολυκεντρική μελέτη διάρκειας 12 μηνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοϋαλοειδικής ένεσης 0,5mg ρανιζμπιζουμάμπης σε ασθενείς με έκπτωση της όρασης οφειλόμ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Καταρράκτης, Αγγειακές παθήσεις βυθού, Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, Γλαύκωμα, παθήσεις επιφάνειας βολβού, Κερατοειδής

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

ETDRS πίνακες Οπτικής οξύτητας, Humphrey περιμετρία, ψηφιακή αγγειογραφία βυθού και αυτοφθορισμός, Τομογραφία οπτικής συνοχής οπισθίου και προσθίου ημιμορίου, Laser βιομετρία, φωτογράφηση σε σχισμοειδή λυχνία, κερατοτοπογραφία

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

ETDRS Οπτική οξύτητα, περιμετρία, αγγειογραφία βυθού και αυτοφθορισμός, Τομογραφία οπτικής συνοχής οπισθίου και προσθίου ημιμορίου, Laser βιομετρία, φωτογράφηση σε σχισμοειδή λυχνία, κερατοτοπογραφία

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργείς συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

University of Erlangen, Germany

Μέλη

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.