Κλινική

Β' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Ιστορία
Η  Β' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική  του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2003.Το 2004 εγκαταστάθηκε στο Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Πρώτος Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ.  Κλινικής ήταν ο Καθηγητής Γεώργιος Κεκές (2004-2008). Τον Καθηγητή Γεώργιο Κεκέ διαδέχθηκαν ως Διευθυντές της Κλινικής ο Αν. Καθηγητής Σπυρίδων Μεταξάς (2008-2011) και ο Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης (2011-2016). Aπό την 01/09/2016  Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής είναι ο Καθηγητής Μάρκου Κωνσταντίνος.
 
Διακρίσεις της Κλινικής

  • Η Κλινική είναι  ένα από τα μεγαλύτερα  Κέντρα Κοχλιακών Εμφυτέυσεων στην Ελλάδα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, έχοντας πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό κοχλιακών εμφυτεύσεων πανελλαδικά την τελευταία τριετία.
  • Στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος οργανώθηκε και λειτουργεί το πρώτο πανελλαδικά  και διαβαλκανικά Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο διαταραχών Όσφρησης και Γεύσης. Το ιατρείο τον Οκτώβριο του 2020 έλαβε το χάλκινο βραβείο Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Healthcare Business Awards 2020 σε Δράσεις για την αντιμετώπιση της Covid-19 για την Συμμετοχή στη διεθνή έρευνα για τα συμπτώματα αγευσίας και ανοσμίας σε ασθενείς με Covid-19.
  • Η Κλινική αποτελεί το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα για εμφύτευση διεγέρτη υπογλωσσίου (HNS) σε ασθενείς με αποφρακτική  άπνοια ύπνου και βηματοδότη πνευμονογαστρικού νέυρου (VNS) για  αντιμετώπιση φαρμακοανθεκτικής επιληψίας.

 
Σκοπός
της B΄ Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου είναι:

  • Η παροχή τριτοβάθμιας ή τεταρτοβάθμιας περίθαλψης και νοσηλείας υψηλού επιπέδου σε ασθενείς με ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις και προβλήματα στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου περίθαλψης. Η κλινική εξυπηρετεί νοσηλευτικές, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας, σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων που προσβάλλουν τα όργανα, τις κοιλότητες και τις αισθήσεις της περιοχής κεφαλής και τραχήλου, καθώς και των επιπλοκών που προκύπτουν στα πλαίσια της συντηρητικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης των εν λόγω παθήσεων, σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Τα αντικείμενα που καλύπτονται κλινικά αφορούν παθήσεις όπως φλεγμονές, κακώσεις, συγγενείς ανωμαλίες καθώς και νεοπλάσματα των ώτων, της ρινός, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα και του τραχήλου, των σιαλογόνων αδένων και των κρανιακών νεύρων της περιοχής μας
  • Η κάλυψη των ακαδημαϊκών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο.
  • Η ειδίκευση ιατρών στον τομέα της Ωτορινολαρυγγολογίας μέσω της συνεχούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης αυτών.
  • Η  παραγωγή ποιοτικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και την διεξαγωγή κλινικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.
  • Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς και Ακαδημαϊκά ιδρύματα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων.
  • Η δια βίου μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού.
  • Η οργάνωση διαλέξεων, πρακτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των Ωτορινολαρυγγολόγων, ιατρών άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας καθώς και πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού.

 
Τοποθεσία-  Χώροι της Κλινικής
Η κλινική εδράζεται στο Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Η κλινική έχει αναπτυγμένες 22 κλίνες συνολικά, 16 στον 1ο όροφο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου σε δικό της αυτόνομο χώρο καθώς και άλλες 6 στον 4ο όροφο εντός της Παιδοχειρουργικής κλινικής.
Yπάρχουν πέντε διακριτοί χώροι στα Ε.Ι. ΩΡΛ στην Α’ στάση, όπου διενεργούνται τα γενικά και ειδικά ιατρεία.
Επιπλέον διαθέτουμε ένα χώρο διδασκαλίας όπου διενεργείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής και το Ογκολογικό συμβούλιο Κεφαλής και Τραχήλου σε εβδομαδιαία βάση.
Τα τελευταία χρόνια εξοπλίστηκε σε αυτόνομο χώρο το  Ακουολογικό Εργαστήριο και Ιατρείο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων.
 
Προσωπικό Κλινικής
Μέλη ΔΕΠ
Καθηγητής - Συντονιστής: Dr Κωνσταντίνος Δ. Μάρκου
Αναπληρωτής Καθηγητής: Dr Ιορδάνης Κωνσταντινίδης
 Επίκουρος Καθηγητής: Dr Βασίλειος Νικολαΐδης
 
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Χατζηαβραμίδης Άγγελος, Διευθυντής ΕΣΥ
 
Επικουρικοί Ιατροί
Kυπριώτου Αναστασία
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Aντωνιάδης Ιωάννης
 
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Τσακιροπούλου Ευαγγελία
Τσιρογιάννη ‘Ολγα
Αγγουριδάκης Νικόλαος
Πρεπόνης Μιχαήλ
Ντορέ Μπλουμ, Λογοθεραπεύτρια
Παρασκελίδου Μαρία, Λογοθεραπεύτρια
 
Πρόγραμμα Κλινικής
Αριθμός κλινών: 22 (16  ενηλίκων και 6 παίδων)
Αίθουσες τακτικού Χειρουργείου: 3 εβδομαδιαίως
Διενέργεια επεμβάσεων υπό τοπική αναισθησία εβδομαδιαίως.
Πλήρης συμμετοχή στο πρόγραμμα Γενικών εφημερίων.
Η Κλινική είναι  ένα από τα μεγαλύτερα  Κέντρα Κοχλιακών Εμφυτέυσεων στην Ελλάδα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, έχοντας πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό κοχλιακών εμφυτεύσεων πανελλαδικά την τελευταία τριετία.
 
Εξωτερικά ιατρεία
Οι υπηρεσίες προς την κοινότητα διανθίζονται με μια σειρά από πρωτοπόρα ειδικά εξωτερικά ιατρεία υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Μάρκου και συγκεκριμένα:
1)Ειδικό Ιατρείο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων :Έχει ως αντικείμενο τον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο και παρακολούθηση , καθώς και την λογοθεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με κοχλιακό εμφύτευμα.
2)Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο διαταραχών Όσφρησης και Γεύσης: Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά  και διαβαλκανικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με διαταραχές όσφρησης και γεύσης, ο οποίος περιλαμβάνει Ενδοσκοπική εκτίμηση, Έλεγχο οσφρητικής ικανότητας (sniffin sticks), Έλεγχο γευστικής ικανότητας (taste strips),Έλεγχο ρινικής ροής και αντίστασης (ρινομανομετρία) και Έλεγχο ενδορρινικής λειτουργίας του τρίδυμου νεύρου (lateralization test). Σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στον Ελλαδικό χώρο με τις εξειδικευμένες εξετάσεις που πραγματοποιεί ενώ έχει και σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ταυτόχρονα με το κλινικό του έργο, το Ρινολογικό Ιατρείο προωθεί την ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Ρινολογίας με περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις στα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, οργανώνει ειδικό διεθνές σεμινάριο στις ρινολογικές μετρήσεις ενώ αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου ιατρείων εξειδικευμένου στις παθήσεις όσφρησης και γεύσης. 
3)Ειδικό Ιατρείο σιαλενδοσκοπήσεων: Πρόκειται για το πρώτο πανελλαδικά ειδικό ιατρείο στον συγκεκριμένο τομέα. Διενεργείται έλεγχος ασθενών με αποφρακτικά προβλήματα σιελογόνων αδένων.
4)Ειδικό Ρινολογικό Ιατρείο/Αλλεργικής ρινίτιδας.Έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση-αντιμετώπιση παθήσεων της ρινός ,με έμφαση στην αλλεργική ρινίτιδα.
5)Ειδικό Ιατρείο Υπνικής Άπνοιας και Ρογχοπαθειών. Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση ρογχοπαθειών (ροχαλητό, αποφρακτικές άπνοιες ύπνου), με ανατομικό και λειτουργικό έλεγχο του ανώτερου αεραγωγού. 
6)Ειδικό Ιατρείο Ακοής και Ισορροπίας. Το Ιατρείο έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση-θεραπεία διαταραχών της ακοής και ισορροπίας (ίλιγγος). 
7)Ειδικό Ιατρείο Νεογνικού Ελέγχου Ακοής
8)Ειδικό Ιατρείο φωνής και διαταραχών κατάποσης
9) Ειδικό Ογκολογικό Ιατρείο ΩΡΛ
10) Ειδικό Ιατρείο Παιδιατρικού Αεραγωγού
11) Γενικό Ιατρείο ΩΡΛ
12) Γενικό Ιατρείο ΩΡΛ Επανεξετάσεων
 
Δραστηριότητες:

1)Κλινικό έργο
Η κλινική έχει αναπτυγμένες 22 κλίνες συνολικά, συμμετέχει πλήρως στο  πρόγραμμα Γενικών εφημερίων και λειτουργεί ως τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο κέντρο αναφοράς για πληθώρα ωτορινολαρυγγολογικών νοσημάτων στην υγειονομική περιφέρεια και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.
2)Χειρουργική δραστηριότητα
Κοχλιακά εμφυτεύματα - Ωτοχειρουργική 
Χειρουργική LASER
Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός, παραρρινικών κόλπων και βάσης κρανίου
Γενικά ΩΡΛ χειρουργεία

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη

"Θεραπευτικές δυνατότητες ανάνηψης του οσφρητικού συστήματος μετά από ιογενείς λοιμώξεις με την χρήση στεροειδών και οσφρητικής εκπαίδευσης και ο ρόλος του όγκου οσφρητικού βολβού ως δείκτης οσφρητικής βελτίωσης"

"Mελέτη της επίδρασης τοπικών και συστηματικών παραγόντων στην μετεγχειρητική πορεία ασθενών με χρόνια ρινοκολπίτιδα που υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων"

"Η επίδραση της περιεγχειρητικής αναισθησιολογικής πρακτικής στην ποιότητα της ενδοσκοπικής χειρουργικής ρινός και παραρρίνιων κόλπων."

"Εκτίμηση μεταβολών ενδορινικής λειτουργίας τριδύμου νεύρου, σε ασθενείς με σκολίωση ρινικού διαφράγματος, με ή χωρίς υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών, πριν και μετά την πλαστική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος, με ή χωρίς καυτηριασμό ή κογχοπηξία των κάτω ρινικών κογχών."

"Η ιστοπαθολογία των ρινικών πολυπόδων σε σχέση με την πορεία της νόσου, τις προηγηθείσες επεμβάσεις και την παρουσία οστεΐτιδας"

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Διαταραχές όσφρησης και γεύσης: λειτουργεί ειδικό ιατρείο αναγνωρισμένο στο εξωτερικό με πολλές δημοσιεύσεις και διεθνή παρουσία ενώ αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα. Σιαλενδοσκοπήσεις και διερεύνηση αποφρακτικών παθήσεων σιαλογόνων αδένων: λειτουργεί ειδικό ιατρείο επίσης αναγνωρισμένο διεθνώς με πολλές δημοσιεύσεις στο χώρο και διεθνή παρουσία. Έχουν οργανωθεί από την κλινική σχετικά σεμινάρια και courses στο πρόσφατο παρελθόν Κέντρο εμφυτεύσεων διεγέρτη υπογλώσσιου νεύρου σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού σύνδρομο απνοιών. Λειτουργεί ειδικό ιατρείο υπνικής άπνοιας όπου διενεργείται πλήρης έλεγχος ασθενών με διαταραχές ύπνου ενώ υπάρχει δυνατότητα όλων των διαγνωστικών και παρεμβατικών θεραπευτικών τεχνικών. Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός, παραρρινικών κόλπων και βάσης κρανίου. Η κλινική έχει παράδοση στον τομέα αυτό με πολλές δημοσιεύσεις στο χώρο και διεθνή παρουσία ενω αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δυο διδακτορικές διατριβές στο πεδίο αυτό. Διερεύνηση αεραγωγού νεογνών. Η κλινική διαθέτει εξειδεικευμένο προσωπικό και έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα ανώτερου αεραγωγού στα πλαίσια ειδικού ιατρείου σε συνεργασία με το αναισθησιολογικό τμήμα και την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γ.Ν. "Παπαγεωργιου" ενώ είναι συνδεδεμένη για περιστατικά με ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον με την εξειδικευμένη στον τομέα Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. κλινική της Λωζάνης στην Ελβετία.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Συνεργασία με την Β ΩΡΛ κλινική του Ε.Κ.Π.Α., στον τομέα των σιαλενδοσκοπήσεων και των διαταραχών όσφρησης λόγω της πανδημίας covid-19

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Το ιατρείο όσφρησης και γεύσης είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου των αντίστοιχων ιατρείων (clinical olfactory working group) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας, με συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες και δημιουργία κατευθυντηρίων οδηγιών
Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών
1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα. Ετήσιο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με βιβλιογραφικές ενημερώσεις, συναντήσεις με συναφείς ειδικότητες, μαθήματα και διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών.
2.Εργαστήριο κροταφικού οστού. Η Β’ ΩΡΛ κλινική ΑΠΘ διατηρεί και λειτουργεί εργαστήριο εκσκαφής κροταφικού οστού, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διευθυντή αυτής Καθηγητή κου Κων/νου Μάρκου. Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους ειδικευόμενους ιατρούς της κλινικής στην ωτοχειρουργική, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, να μπούνε στις πραγματικές συνθήκες του χειρουργείου. Η οργάνωση του εργαστηρίου έχει γίνει στα πρότυπα διεθνών εργαστηρίων και σεμιναρίων. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει βάσεις κροταφικών οστών, χειρουργικό μικροσκόπιο, αναρροφήσεις, tour και εργαλεία ωτοχειρουργικής. H κλινική διατηρεί τράπεζα κροταφικών οστών. Το εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα εκσκαφής κροταφικών οστών, από τις 08:30-14:00 καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης, υπό την επίβλεψη ειδικών της κλινικής.

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση Επικοινωνία
Βασίλειος Νικολαΐδης Επίκουρος Καθηγητής vanikol@auth.gr
Ιορδάνης Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής iordkons@auth.gr
Κωνσταντίνος Μάρκου Καθηγητής kwmarkou@auth.gr
2310994925

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.