Κλινική

Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική με 35 κλίνες ασθενών που εκπαιδεύει προπτυχιακούς φοιτητές στη Χειρουργική Ι (ΣΤ΄ΕΞΑΜ), Χειρουργική ΙΙ (Ζ΄ΕΞΑΜ) και Χειρουργική Ι (ΙΑ΄ΕΞΑΜ) και ειδικευόμενους χειρουργικής. Διαθέτει Εργαστήριο Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής, όπου εκπονούνται διδακτορικές διατριβές βασισμένες σε πειραματικές μελέτες.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, πειραματική πρόκληση κίρρωσης σε επίμυες, πειραματική παγκρεατίτιδα σε επίμυες, αναστομώσεις παχέος εντέρου σε επίμυες, αντισυμφυτικοί παράγοντες, πειραματικό πνευμοπεριτόναιο, βιοαποδομούμενες μεμβράνες, αντικαρκινικά φάρμακα

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Αίθουσες αναπαραγωγής, εκτροφής και καραντίνας πειραματοζώων, διάφορες συσκευές (PCR, σπεκτροφωτόμετρο, Φυγόκεντροι, CO2 insuflator, ηλεκτροφόρησης DNA & πρωτεϊνών), αίθουσες πειραματικών χειρουργείων, εργαλεία μικροχειρουργικής κ.α.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Μόνο σε ερευνητικό επίπεδο

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήρια Ιστολογίας, Φαρμακολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Βιοχημείας ΑΠΘ, Εργαστήριο Αιματολογίας Β' Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εργαστήρια Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό Ιπποκρατείου

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Departments of Surgery and Anatomy-Keio University School of Medicine, Department of Endoscopic Surgery-The University of Tokyo

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ιωάννης Γαλάνης Καθηγητής galanis@auth.gr
2310992527
Ευστάθιος Παυλίδης Επίκουρος Καθηγητής efpavlidis@auth.gr
2310992933
Θεόδωρος Παυλίδης Καθηγητής pavlidth@auth.gr
2310992861
Κυριάκος Ψαρράς Αναπληρωτής Καθηγητής psarrask@auth.gr
2310992938

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.